Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Bal Sylwestrowy
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Z PGE Energia Ciepła (od)zyskujesz ciepło i energię

Aktywni na rynku pracy – bezpłatne szkolenia i płatne staże

Opublikowano: 2019-07-29 21:57:53, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza VI nabór w ramach projektu pn.: Aktywni na rynku pracy. Nabór wniosków potrwa od 31 lipca do 13 sierpnia 2019 r.

 

Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.

 

W ramach projektu uczestnicy dostają

- Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

- Pośrednictwo pracy

- Certyfikowane szkolenia zawodowe

- Płatne staże zawodowe do 6 miesięcy

 

- Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania

- Pośrednictwo pracy

- Doradztwo zawodowe grupowe

- Szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe.

- Staże (do 6 miesięcy) Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, badania lekarskie, dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

 

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w Biurze Projektu „Aktywni na rynku pracy osobiście, w godzinach pracy Biura (od 8:30 do 14:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.

 

Podkarpackie Regionalia w Agrohurcie - Jarmark Bożonarodzeniowy

Wymagane dokumenty, które należy złożyć (dokumenty do pobrania):

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. „Aktywni na rynku pracy”

Formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji wraz załącznikami:

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy - załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego,

Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),

Oświadczenie o wieku od 50 r.ż. – załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),

Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej – załącznik numer 5 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),

• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy – jeśli dotyczy),

• Zaświadczenie z ZUS o nie zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie (jeśli dotyczy),
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy).

 

Zasady składania dokumentów:

1. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być wypełnione czytelnie, w każdym polu i podpisane przez Kandydata.

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią dokumentację projektową.

3. Brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w Projekcie.  

 

Biuro projektu:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Kletówki 52

38-400 Krosno

Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47

kom.: 693 879 878

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij