Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Rekrutacja na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej

Opublikowano: 2018-06-09 15:51:46, przez: admin, w kategorii: Praca

Cztery mocne i najlepsze na Podkarpaciu kierunki studiów, kilkanaście specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy w tym kilka nowych odpowiadających potrzebom kandydatów oraz nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy - „EDR-SBS”. Tak wygląda propozycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla tegorocznych maturzystów.

Rekrutacja na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej

 

Sprawdzone kierunki

WSPiA od wielu lat stawia na rozwijanie i umacnianie już istniejących kierunków studiów. Uczelnia proponuje kandydatom studia na kierunkach „prawo”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz nowy sposób studiowania na kierunku „administracja // zarządzanie”, dzięki któremu student dopiero po pierwszym roku decyduje, na którym kierunku studiów chce kontynuować naukę - „administracji” czy „zarządzaniu”.

 

Nowości

Reagując na potrzeby kandydatów oraz rynku pracy WSPiA uzupełnia prowadzone uniwersalne kierunki studiów ciekawymi specjalnościami. W szczególności warto tu wspomnieć o nowych specjalnościach: cyberbezpieczeństwo, kryminalistyka i kryminologia, e-administracja oraz zarządzanie finansami.

 

Nowoczesna Uczelnia

WSPiA to także jedyna uczelnia na Podkarpaciu, która wprowadza nowoczesne i innowacyjne sposoby nauczania i sprawdzania wiedzy nazwane „Edukator” i „Step By Step”. Jest to alternatywa dla tradycyjnej sesji.

- „Edukator” to asystent studenta on-line, w którym znajdują się przygotowane przez wykładowcę materiały potrzebne do nauki danego przedmiotu.

- „Step By Step” jest to system polegający na zbieraniu przez studentów od początku semestru punktów za odpowiedzi na pytania testowe, pytania problemowe oraz różne formy aktywności naukowej, w tym m.in. udział w konferencjach lub działalność w kołach naukowych. Student sam decyduje, na jaką ocenę chce zapracować, bowiem zależy ona od liczby zebranych przez niego punktów.

 

WSPiA może pochwalić się tym, że blisko 90 procent absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA rozpoczyna pracę po ukończeniu studiów. Tak wynika z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przeprowadzonych na podstawie danych o zatrudnieniu udostępnionych przez ZUS). W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to prawie 82 proc., a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, blisko 65 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia!

 

Według wspomnianego raportu absolwenci studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA znajdują pracę po około miesiącu od ukończenia studiów (pierwsza dziesiątka w Polsce). Z kolei absolwenci kierunku „administracja” w WSPiA po studiach I stopnia znajdują pracę najszybciej w regionie – w czasie, krótszym niż miesiąc i mogą liczyć na pensję w wysokości ponad 2300 zł. Podobne zarobki osiągają absolwenci studiów II stopnia na kierunku „administracja”, a ich czas poszukiwania pracy wynosi niecałe 2 miesiące. Absolwenci kierunku „prawo” w WSPiA uzyskują najwyższe zarobki z tytułu umowy o pracę – średnio prawie 2300 zł w pierwszym roku po studiach i najszybciej w regionie znajdują pracę.

 

WSPiA – najlepsze kierunki studiów na Podkarpaciu

Wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów, to kolejny dowód na to, że prowadzone przez WSPiA kierunki studiów są najlepsze na Podkarpaciu. Przypomnijmy, że WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa awansowała na drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w XI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej. Uczelnia znalazła się także w pierwszej dziesiątce najlepszych Polskich publicznych i niepublicznych uczelni kształcących prawników.

 

Co możesz studiować w WSPiA?

 

Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oferuje Ci studia na czterech różnych kierunkach. Pierwsze dwa to „administracja // zarządzanie”. Jest to nowy sposób studiowania. Pierwszy rok jest ogólny. Dopiero po pierwszym roku wybierasz czy bardziej interesuje Cię „administracja”, czy „zarządzanie”.

 

Na kierunku „administracja” możesz wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Do wyboru masz 10 różnych specjalności takich jak:

- administracja celna i skarbowa,

- administracja publiczna,

- e-administracja,

- administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,

- organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja,

- stosunki międzynarodowe,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- zarządzanie transportem – spedycją – logistyką,

- administrowanie firmą

- finanse i rachunkowość.

 

W przypadku „zarządzania” możesz wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. W tym przy do wyboru masz cztery specjalności:

- zarządzanie turystyką,

- zarządzanie w biznesie,

- zarządzanie finansami

- zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Pamiętaj, że po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku „zarządzanie” możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.

 

Szczegóły dotyczące kierunku „administracja // zarządzanie” http://www.wspia.eu/dla-kandydata/kierunki-studiow/administracja 

 

Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa

To Kolegium proponuje Ci jednolite studia magisterskie na kierunku „prawo” oraz studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu i jedną z nielicznych uczelni w Polsce, która oferuje studia drugiego stopnia na tym kierunku. Studia na tym kierunku pozwolą Ci połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Do wyboru masz 6 specjalności:

 

- Cyberbezpieczeństwo,

- Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego,

- Kryminalistyka i kryminologia,

- Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej,

- Zarządzanie kryzysowe

- Bezpieczeństwo narodowe.

 

Szczegóły dotyczące kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne http://www.wspia.eu/dla-kandydata/kierunki-studiow/b-w

 

Prawo

W ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku „prawo” studenci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia. Pierwsza to Ścieżka Aplikacyjna uprawniająca do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Druga - Ścieżka Kształcenia Ogólnego to propozycja dla osób, które chcą pracować w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, lecz nie jest wymagane zdanie egzaminu aplikacyjnego.

 

W ramach studiów prawniczych w WSPiA możesz także wybrać jedną z czterech indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie. Zajęcia na ścieżkach prowadzone są od 8 semestru.

Szczegóły dotyczące studiów na kierunku „prawo” http://www.wspia.eu/dla-kandydata/kierunki-studiow/kierunek-prawo

 

W tym nowym roku akademickim WSPiA planuje także uruchomić nowe, ciekawe i potrzebne na rynku pracy kierunki studiów podyplomowych. Uruchomi także kolejną edycję Seminarium Doktoranckiego.

 

Rekrutację na studia rozpoczynamy od 1 czerwca 2018 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia http://www.wspia.eu/dla-kandydata/oferta-edukacyjna   

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij