Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Kongres Business Without Limits

5 milionów zł na zatrudnienie niepełnoprawnych i wykluczonych

Opublikowano: 2017-04-06 08:32:36, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Dotacje dla podmiotów ekonomii społecznej.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 29 marca 2017 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja , Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kwota przeznaczona na realizację projektów to 5 milionów złotych. Dotacje przeznaczone będą na tworzenie podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej i wsparcie istniejących już podmiotów. Np. zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) czy centra integracji społecznej (CIS), czyli miejsca w których osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nabywają praktycznych umiejętności zawodowych, które dzięki dodatkowym działaniom w projekcie mogą pomóc im znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku lub w przypadku ZAZ pozostać na chronionym rynku pracy (ale poza zakładem). Równie ważne jest rozszerzenie oferty warsztatów terapii zajęciowej o taką, która umożliwi uczestnikom WTZ aktywizację zawodową.

- Na ten cel planujemy wydać 5 milionów złotych. W sytuacji większych potrzeb możemy zwiększyć tę sumę - mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. - Aplikować mogą przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez warsztaty (np. zajęcia aktywizacyjne), a poszerzających ich ofertę.

2. Wsparcie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 02.05.2017 r. do 31.05.2017 r.

 

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 oraz na Portalu Funduszy Europejskich:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1288-8-1-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-rppk-08-01-00-ip-01-18-015-17

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-3/

Informacje o konkursie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym w dniu 19 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, o godz. 10:00.

Szczegóły dotyczące spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1293-spotkanie-informacyjne-dla-dzialania-8-1-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-2

W związku ze zmianą siedziby Wydziału numery kontaktowe dla konkursu będą aktualizowane na stronie www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij