Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Praca w Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Opublikowano: 2019-05-20 12:09:40, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 47759 z dnia 18.05.2019 r.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: ochrony konsumentów

Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. 8-go Marca 5

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie Inspektoratu na I piętrze;

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

- podstawowe wyposażenie stanowiska to: komputer, urządzenie wielofunkcyjne;

- oświetlenie sztuczne i naturalne w pomieszczeniu klimatyzowanym;

- praca: poniedziałek, środa do piątku w godz.7.15 do 15.15, wtorek 8.00 do 16.00 (w dniach

dyżuru do 17.00);

- praca z wymagającym klientem.

 

ZAKRES ZADAŃ

- udzielanie porad prawnych konsumentom i przedsiębiorcom w zakresie przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej;

- uczestnictwo w postepowaniu mediacyjnym;

- wykonywania czynności biurowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wydziału;

- opracowywanie statystyk oraz sprawozdań opisowych z działalności Wydziału.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie ogólne

- obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- znajomość technik negocjacyjnych.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe administracja, prawo

- znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej,

- znajomość ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;

- znajomość ustawy o prawach konsumenta;

- znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie sprzedaży.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. 8-go Marca 5

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, tel. 17/862-14-53 w.12, e-mail:sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 ,tel. 17/862-14-54 w.11, e-mail:sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

W zależności od ilości ofert dopuszcza się przeprowadzenie naboru w 2-ch etapach : test i rozmowa kwalifikacyjna. Tylko osoby, których oferty spełniały wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego ( telefonicznie bądź na adres e-mail). Oferty nie podlegają uzupełnieniu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Proponowane wynagrodzenie brutto około 2.400 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17/862-14-53 w.20 lub 17/862-14-54 w.20 - dział Kadr.

 

Do pobrania WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij