Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w Funduszu Ochrony Środowiska

Opublikowano: 2018-09-22 15:41:08, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie 3/2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poszukuje pięciu kandydatów na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli.

Wymiar czasu pracy—pelny etat.

Miejsce pracy—WFOSiGW w Rzeszowie.

 

Obowiązki:

- weryfikacja wniosków i dokumentacji o dofinansowanie,

- ocena dofinansowywanych przedsięwzięć od strony formalnej i techniczno-finansowej,

- sporządzanie projektów umów pożyczek i dotacji oraz innych dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- analiza dokumentacji dotyczącej rozliczania częściowego i końcowego zadań (protokołów, faktur, kosztorysów) pod względem ich kompletności, wiarygodności, zgodności z warunkami umowy pożyczki lub dotacji. Sporządzanie dyspozycji wypłat rat pożyczek i dotacji,

- prowadzenie kontroli realizacji przedsięwzięć finansowanych przez Wojewódzki Fundusz pod względem rzeczowym i finansowym,

- nadzorowanie realizacji umów,w tym ustalonego w umowie zakresu rzeczowego i finansowego zadania oraz planowanego efektu ekologicznego.

Wymagania formalne—niezbędne,

1. ukończenie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studiów magisterskich inżynierskich lub inżynierskich o kierunkach technicznych,

2. co najmniej roczny staż pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska,

3. wiedza z zakresu obowiązujących przepisów prawa dotyczących:

▪ ochrony środowiska i gospodarki wodnej, energetyki, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa pomocy publicznej,

▪ odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, poszanowania energii i efektywności energetycznej,

▪ procesów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki

wodnej oraz energetyki,

▪ źródeł finansowania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 4. dyspozycyjność związana z koniecznością pracy w terenie (obszar województwa podkarpac

kiego),

5. umiejętność prowadzenia samochodu, prawo jazdy kat. B,

6. przedłożenie kompletu dokumentów i oświadczeń:

▪ list motywacyjny,

▪ cv,

▪ kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

▪ kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

▪ kopia prawa jazdy,

▪ oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu

rekrutacji.

Dodatkowo preferowane będą:

▪ wieloletnie doświadczenie zawodowe,

▪ biegła znajomość języka angielskiego,

- praktyka w prowadzeniu kontroli zadan inwestycyjnych u beneficjenta,

▪ znajomość pakietu MSOffice,

▪ umiejętność dobrej organizacjipracy,

▪ umiejętność pracy w zespole.

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty umieszczone w kopercie z adnotacją „Praca—ogloszenie3/2018” należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wRzeszowie, 35025 Rzeszow, ul. Zygmuntowska 9 , w terminie do dnia 4 października 2018 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu dokumentów do Funduszu). Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij