Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Kongres Business Without Limits

Praca w Straży Miejskiej w Rzeszowie

Opublikowano: 2017-09-12 09:25:08, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowiska Aplikant Straży Miejskiej

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie co najmniej średnie ,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

- postawa: wzrost kobiety: 165 cm, mężczyźni 175 cm

- uregulowany stosunek do służby wojskowej

- dobra znajomość topografii miasta Rzeszowa

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne

- podstawowa znajomość ustaw o samorządzie gminnym, strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym i pokrewne oraz rozporządzenia wykonawcze

- opanowanie i odporność na stres,

- wysoka kultura osobista

- podstawowy kurs strażników miejskich (mile widziany)

- dyspozycyjność

 

6. Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- kwestionariusz (w załączniku)

- życiorys (CV),

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- opinie z poprzednich miejsc pracy,

- kserokopia innych dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres Straż Miejska, ul Ofiar Katynia 1 35-209 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru Aplikant Straży Miejskiej

 

Pobierz:

Kwestonariusz osobowy kandydata

Oświadczenia kandydata o niekaralności

Ogłoszenie

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij