Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
IV edycja Business Without Limits

Rynek handlu w paliwami w I półroczu 2017 r.

Opublikowano: 2017-07-17 16:15:24, przez: admin, w kategorii: Biznes

W Polsce działa ponad 6 800 stacji paliw, około 200 więcej niż w 2015 r. Szacuje się, że wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych wyniosła w 2016 r. około 90 mld zł (24 mld litrów), z czego 49 mld zł wpłynęło do budżetu państwa w postaci VAT, akcyzy i opłaty paliwowej.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Jak wynika z danych zgromadzonych w bazach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK nieregulowane terminowo zobowiązania branży na szczęście idą w miliony złotych a nie miliardy, choć odsetek firm z problemami znacząco przekracza średnią. Zaległości firm zajmujących się sprzedażą paliw wynoszą niemal 228 mln, z czego na detal przypada 76,9 mln zł (34 proc.), a na hurt 150,9 mln zł. (66 proc.). Rekord zaległego zadłużenia należy do przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego – ponad 6,4 mln zł.

 

Od dwóch lat wyraźnie rośnie zużycie paliw w Polsce, wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) i Ministerstwa Finansów, w I kw. 2017 r. zwiększyło się ono o 5 proc. w przypadku benzyn, o 15 proc. w przypadku oleju napędowego i gazu LPG, przy jednoczesnym spadku zużycia lekkiego oleju opałowego o 6 proc. i ciężkiego o 19 proc. Sprzedaż paliw rośnie głównie dzięki wprowadzeniu pakietu paliwowego, przeciwdziałającego szarej strefie (lipiec 2016 r.), niższym cenom oraz ożywieniu w gospodarce. Oprócz czynników systemowych, w tym o charakterze makroekonomicznym, o rentowności poszczególnych punktów sprzedaży często decyduje ich lokalizacja - to bardzo istotny element, zwłaszcza w przypadku sieci operatorów niezależnych. Ważną składową jest też polityka cenowa i zakres usług dodatkowych. Od pięciu lat średnia marża w handlu detalicznym paliwami sięga 2,6 proc., łącznie z pozostałą sprzedażą i usługami.

 

81 proc. zaległości sektora obrotu paliwami to przeterminowane zobowiązania kredytowe

- Z danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor i BIK wynika, że wśród firm z sektora obrotu paliwami (obejmującego dwie klasy PKD: sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw oraz sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych), odsetek firm posiadających przeterminowane zobowiązania kredytowe i pozakredytowe wynosi 9,8 proc., przy średniej dla ogółu wszystkich branż w Polsce 4,1 proc. Przy czym w sprzedaży detalicznej jest to – 7,3 proc., a w hurtowej już 11,95 proc. – wylicza prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej.

 

Klasa PKD

Procent firm z zaległymi zobowiązaniami pozakredytowymi

Procent firm z zaległymi zobowiązaniami kredytowymi

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

9,36%

2,58%

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 

5,2%

 

2,1%

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

 

Dłużnicy w regionach

 

Choć 81 proc. z ponad 227 mln zł zadłużenia przeterminowanego na kwotę min. 500 zł powyżej 60 dni to zobowiązania kredytowe, to jeśli chodzi o liczbę firm z zaległościami więcej jest posiadających nieopłacone faktury wobec dostawców czy kooperantów niż wobec banków.

W przypadku sprzedaży detalicznej paliw, największy odsetek firm posiadających zaległości pozakredytowe ma siedzibę w województwach: opolskim (8,60 proc.) zachodniopomorskim oraz pomorskim – odpowiednio 8,20 proc. i 6,80 proc. Od strony wartości przeterminowanego zadłużenia na pierwszym miejscu są firmy z województw: śląskiego i mazowieckiego, gdzie dominują zaległe zobowiązania z tytułu niespłacanych w terminie kredytów. W przypadku stacji benzynowych widać znaczącą przewagę niespłacanych w terminie kredytów nad zobowiązaniami pozakredytowymi. Wyjątkiem jest Podlasie, gdzie jedna firma z tego regionu ma wobec kontrahenta zaległość przekraczającą 2,5 mln zł, podczas gdy niespłacone w terminie kredyty dla firm z regionu wynoszą łącznie 1,1 mln zł.

 

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Województwo

Liczba firm (%) -zobowiązania pozakredytowe

Liczba firm -zobowiązania kredytowe

Wartość (zł) zobowiązań pozakredytowych

Wartość (zł) zobowiązań kredytowych

DOLNOŚLĄSKIE

6,50%

1,90%

455 490

2 923 641

KUJAWSKO-POMORSKIE

6,30%

1,30%

202 244

265 747

LUBELSKIE

3,40%

1,30%

336 521

340 230

LUBUSKIE

6,10%

1,90%

630 035

2 204 121

ŁÓDZKIE

3,80%

2,00%

729 827

4 298 002

MAŁOPOLSKIE

5,20%

2,80%

963 055

7 646 881

MAZOWIECKIE

5,40%

2,20%

706 791

10 803 320

OPOLSKIE

8,60%

4,30%

128 520

2 780 658

PODKARPACKIE

5,60%

2,30%

747 562

2 966 512

PODLASKIE

2,70%

2,20%

2 565 230

1 124 423

POMORSKIE

6,80%

1,00%

674 182

16 762 633

ŚLĄSKIE

6,10%

2,60%

519 549

2 858 708

ŚWIĘTOKRZYSKIE

3,10%

1,70%

28 485

4 305 638

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

4,20%

1,80%

265 208

379 628

WIELKOPOLSKIE

4,90%

TVP3 Rzeszów zaprasza

1,50%

448 540

4 104 165

ZACHODNIOPOMORSKIE

8,20%

2,60%

419 959

3 344 737

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

 

W sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych dłużnicy dostawców i kontrahentów mają największy udział wśród firm w woj. pomorskim (16,10 proc.), zachodniopomorskim (15,80 proc.) oraz na Śląsku (12,70 proc.). Tutaj również wartościowo zdecydowanie przeważa przeterminowane zadłużenie kredytowe. Jedyne wyjątki to: Łódzkie – 7,7 mln zł do 4,3 mln zł oraz Pomorze Zachodnie - 5 mln zł do 3,9 mln zł. W woj. łódzkim jest to m.in. zasługa firmy, której pozakredytowa zaległość przekracza 6,4 mln zł.

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Województwo

Liczba firm (%)-zobowiązania pozakredytowe

Liczba firm(%) -zobowiązania kredytowe

Wartość (zł) zobowiązań pozakredytowych

Wartość (zł) zobowiązań kredytowych

DOLNOŚLĄSKIE

12,60%

1,90%

1 768 189

4 563 185

KUJAWSKO-POMORSKIE

7,80%

1,60%

653 944

3 976 089

LUBELSKIE

3,40%

2,30%

90 840

1 769 807

LUBUSKIE

8,10%

2,50%

733 602

699 431

ŁÓDZKIE

7,80%

2,60%

7 705 663

4 372 032

MAŁOPOLSKIE

8,90%

1,80%

1 271 790

1 789 905

MAZOWIECKIE

8,00%

1,70%

3 831 609

23 010 639

OPOLSKIE

11,60%

3,00%

511 139

6 017 325

PODKARPACKIE

7,30%

0,90%

172 630

319 089

PODLASKIE

8,40%

4,80%

121 504

630 985

POMORSKIE

16,10%

3,20%

1 655 808

2 647 901

ŚLĄSKIE

12,70%

3,20%

5 060 717

29 121 294

ŚWIĘTOKRZYSKIE

6,40%

2,10%

320 707

20 876 038

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

9,90%

4,70%

597 630

2 750 153

WIELKOPOLSKIE

8,10%

2,30%

2 364 707

12 559 045

ZACHODNIOPOMORSKIE

15,80%

3,90%

5 068 166

3 882 755

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

 

Zagrożenia

Od kilku lat postępuje proces koncentracji handlu detalicznego paliwami, duże podmioty zwiększają liczbę punktów, maleje zaś liczba małych sieci i placówek indywidualnych. Jednym z powodów do niedawna był kryzys gospodarczy, którego skutki (spadek sprzedaży, obniżanie marż) były odczuwalne aż do 2012 r., duży udział szarej strefy, zwiększone od 2013 r. wymogi środowiskowe dotyczące stacji paliw wymagające nakładów na modernizację, a także rosnąca konkurencja. Niskie marże wymuszają konieczność podejmowania działań związanych z ich zwiększaniem poprzez rozszerzanie oferty (sklep, myjnia, serwowanie posiłków i napojów itp.). Jednak wielofunkcyjność wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi i kosztami. Przedsiębiorcy oceniają, że marże z samej sprzedaży paliw są na poziomie niewystarczającym do osiągnięcia trwałej zyskowności działalności i rentowności zaangażowanych kapitałów. Do głównych zagrożeń dla działalności branży, jej przedstawiciele zaliczają plany ograniczenia na stacjach benzynowych handlu alkoholem oraz lekami bez recepty.

 

Kto ma najwięcej stacji?

 

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego szacuje, że na koniec pierwszego kwartału 2017 r. 1766 stacji paliw należało do PKN Orlen, 487 do Lotosu, 1467 do koncernów zagranicznych, 2900 do operatorów niezależnych (z czego 900 należących do niezależnych sieci), 184 prowadzonych było przez sieci sklepów, z czego do największych pięciu koncernów (PKN Orlen, BP, Shell, Lotos, Circle K (wcześniej Statoli)) należy około 52 proc. Do największych sieci niezależnych, liczących od kilkudziesięciu do ponad 100 stacji zaliczają się Huzar, Anwim (Moya), Grupa Pieprzyk oraz Slovnaft Partner.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij