Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Postęp prac na budowie S19 Świlcza - Rzeszów Południe

Opublikowano: 2017-04-05 16:24:32, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Po przerwie zimowej rozpoczęły się intensywne prace na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe.

Postęp prac na budowie S19 Świlcza - Rzeszów PołudniePostęp prac na budowie S19 Świlcza - Rzeszów PołudniePostęp prac na budowie S19 Świlcza - Rzeszów Południe
Postęp prac na budowie S19 Świlcza - Rzeszów Południe

 

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A. Wartość kontraktu to 342 mln zł. Zakończenie robót na tym ponad 6-kilometrowym odcinku planowane jest na sierpień 2017r.

 

Branża mostowa:

 

Od rozpoczęcia kontraktu na obiektach mostowych wykonanych zostało szereg robót konstrukcyjnych tj. wzmocnienie podłoża (ilość pod wszystkimi obiektami łącznie: kolumny CMC 502 szt., pale SCR 1058 szt.), fundamenty, wykonanie ustroju nośnego (wiadukty), estakada E1- konstrukcja wykonana metodą ciągłego nasuwania (długość obiektu 476 m), montaż elementów prefabrykowanych (przejazdy gospodarcze i przejścia dla zwierząt). Na części obiektów zamontowano także balustrady oraz ułożono schody skarpowe.

 

W zimie – jeśli pogoda pozwalała - wykonawcy prowadzili zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montowano krawężniki, balustrady oraz kolektory odwodnieniowe.

 

Teraz trwa wykonywanie zasypek oraz kap chodnikowych. W najbliższym czasie zakończy się montaż pozostałych balustrad i barier ochronnych, a także wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonanie korytek odwodnieniowych, stożków i murów oporowych.

 

Do końca trwania kontraktu pozostało zrobienie nawierzchni na wiaduktach i estakadzie E1 oraz pod obiektami (przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt) a także roboty wykończeniowe.

 

Zaawansowanie robót mostowych sięga około 90%.

 

Branża drogowa:

 

Zakończyło się wzmacnianie podłoża pod robienie nasypów oraz na dojazdach do obiektów inżynierskich (kolumny betonowe, kolumny żwirowe, dreny pionowe VD, panele trenchmix). Zabezpieczano skarpy wykopów poprzez wykonanie palisady żelbetowej i koszy gabionowych. Wykonywano również prace związane z ekranami akustycznymi i ekranami przeciwolśnieniowych. Na trasie zasadniczej położono warstwy konstrukcji nawierzchni.

 

W czasie przerwy zimowej, która nie jest wliczana w czasookres budowy tj. od 15 grudnia do 15 marca, trwały prace przy wykonaniu palisady (8222 mb pale CFA o średnicy 60cm i 80cm, mikropali 4912 mb), która ma zabezpieczyć skarpy wykopów przed deformacją i osunięciem. Prowadzono także prace związane z robotami ziemnymi tj. wykopy z transportem na odkład.

 

Wykonawca zakończył już wszystkie roboty ziemne na dojeździe do estakady E1 po usunięciu stanowiska do nasuwania (Rzeszów, ul. Dębicka) oraz rozbiórkę nasypu przeciążeniowego na dojazdach do obiektu inżynierskiego PZ5. Prace przy rozbiórce nasypów przeciążeniowych na dojazdach do wiaduktów WD8b1 i WD9 nadal trwają. Wykonawca kontynuuje roboty ziemne tj. budowę nasypu na węźle Rzeszów Południe (pomiędzy obiektami WD8b1 i WD8b2) we wsi Racławówka, wykopy w obrębie ul. Słoneczny Stok m. Rzeszów oraz na końcu odcinka drogi S19 w Racławówce (za wiaduktem WD9). Wykonanie w/w robót umożliwi kontynuację prac związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na drodze ekspresowej S19. Równolegle prowadzone są roboty związane z wykonaniem odwodnienia drogi (rowy, przepusty, kanalizacja deszczowa, zbiorniki).

 

Do zakończenia kontraktu pozostała jeszcze budowa dróg dojazdowych (ok. 11,5 km), umocnienie rowów (ok. 8 500 m2), wykonanie ogrodzenia (ok. 11,5 km), wykonanie wypełnień ekranów akustycznych ok. 37 957 m2, nasadzenia drzew i krzewów w ilości ok. 6 000 szt., humusowanie skarp wykopów i nasypów oraz terenów płaskich (ok. 176 000 m2), wykonanie konstrukcji nawierzchni na trasie zasadniczej S19 ok. 4,7 km, wykonanie barier ochronnych ok. 16,2 km, wykonanie oznakowania poziomego ok. 7 500m2 oraz oznakowania pionowego.

 

Zawansowanie robót ziemnych: nasypy ok. 85%, wykopy 93% (trasa zasadnicza S19, drogi dojazdowe).

 

Roboty branżowe

W ramach robót branżowych wykonano już wszystkie roboty związane z kolizjami sieci (elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacja sanitarna).

 

Trwa wykonywanie instalacji elektrycznej w obrębie węzła Rzeszów Południe oraz budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych.

 

Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z oświetleniem drogowym, kanał technologiczny oraz elementy systemu informacji drogowej.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij