Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Kongres Business Without Limits

Pracownik biurowy w Sztabie Wojskowym

Opublikowano: 2017-03-20 00:03:16, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 9279 z dnia 15.03.2017 r.

Oferty do 20 marca 2017

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent do spraw: obsługi kancelaryjnej

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Adres: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

ul. Lwowska 4

35-301 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

stały kontakt z petentem;

praca przy komputerze, w budynku na pierwszym piętrze;

w budynku brak wind, podjazdów, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości;

budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się.

 

ZAKRES ZADAŃ

- współuczestniczenie w przyjmowaniu, rejestrowaniu, przechowywaniu oraz przekazywaniu dokumentów jawnych otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne;

- współuczestniczenie w udostępnianiu i wydawaniu dokumentów jawnych osobom;

- współuczestniczenie w rozliczaniu wykonawców z powierzonych im dokumentów jawnych i prowadzeniu bieżących kontroli sposobu ich wytwarzania przez wykonawców technicznych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych, w szczególności regulujących funkcjonowanie kancelarii tajnych w resorcie Obrony Narodowej;

- umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej;

- możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób mających nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny);

- czytelny charakter pisma;

- umiejętność obsługi urządzeń wspomagających prace biurowe.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- szkolenie specjalistyczne personelu kancelarii tajnych;

- znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność kancelarii tajnych, gospodarkę pieczęciami, działalność archiwalną;

- znajomość systemu pracy biurowej;

- obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 20.03.2017

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

- ul. Lwowska 4

- 35-301 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.

Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.

W ciągi 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261-155-883

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij