Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Kongres Business Without Limits

Dotacje na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Opublikowano: 2017-03-09 14:56:07, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Od 13 marca do 11 kwietnia odbędzie się nabór wniosków w ramach działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Pieniadze3

 

Pomoc - przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.To premia w wysokości 100000 zł (sto tysięcy złotych).

 

Pomoc - wypłacana jest w dwóch ratach:

I - rata w wysokości 80% kwoty pomocy w formie zaliczki,

II - rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

 

Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

- budowę lub modernizację obiektów budowlanych,

- zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,

- koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).

 

Dla kogo dotacja? Wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą.

 

Jakie warunki trzeba spełniać ?

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro (pojęcie to wyjaśnia pracownicy ARiMR lub doradcy rolni Ośrodka Doradztwa Rolnioczego) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest poza miastem i  jego obszarem funkcjonalnym,

- wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

 

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

 

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,

- „Premie dla młodych rolników” objętych PROW 2014 - 2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),

- „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

 

Nie dotyczy wykorzystania środków z EFS (POKL) i funduszu pracy.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij