Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Dofinansowanie do remontu torów Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

Opublikowano: 2016-12-14 12:49:47, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Dzięki blisko 480 mln zł z Programu Polska Wschodnia (PO PW) PKP PKL SA przeprowadzi prace na liniach kolejowych 68 i 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, a Olsztyn rozwinie ekologiczny transport miejski.

Lubelski szynobus na stacji Stalowa Wola-Rozwadów, fot. Adam CyłoFot. podkarpackie.pl
Lubelski szynobus na stacji Stalowa Wola-Rozwadów, fot. Adam Cyło

Lubelski szynobus na stacji Stalowa Wola-Rozwadów, fot. Adam Cyło

 

Umowy o dofinansowanie inwestycji zostały podpisane 14 grudnia br. między CUPT a PKP PLK SA oraz PARP z miastem Olsztyn. W wydarzeniu wzięli udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak.

– Ubiegłe miesiące poświęciliśmy intensywnym pracom nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dziś pokazujemy kolejne inwestycje, które służą jej realizacji. Podpisana dziś umowa to jeden z elementów Magistrali Wschodniej – wartego 6,5 mld zł ciągu linii kolejowych, które połączą ze sobą nie tylko stolice pięciu województw Polski Wschodniej, ale także rynki zbytu i pracy. Zarówno wewnątrz makroregionu jak i w jego relacjach krajowych i europejskich – podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki.

 

– Instrumenty wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mają wprowadzić naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju. Chcemy wzmocnić jej konkurencyjność i innowacyjność. Nie uczynimy tego bez dobrze funkcjonującej w regionach infrastruktury, która poprawia bezpieczeństwo mieszkańców i jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

– Przeznaczyliśmy prawie 1,25 mld euro z Programu Polska Wschodnia na rozwój infrastruktury kolejowej, drogowej i ekologicznego transportu miejskiego. Dzisiejsze zawarcie umów oznacza, że w pełni uruchomiliśmy wszystkie działania Programu ­– zaznaczył wiceszef resortu Adam Hamryszczak.

 

330 mln euro na inwestycje kolejowe

 

Kolej jest nowym, w porównaniu do poprzedniego programu dla Polski Wschodniej, obszarem wsparcia. Na inwestycje w tym sektorze przeznaczono w PO PW 330 mln euro ze środków UE. Fundusze zostaną zainwestowane w modernizację Magistrali Wschodniej1, czyli linii kolejowych łączących miasta wojewódzkie Polski Wschodniej – Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce.

PO PW dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury liniowej, jak również inwestycje w infrastrukturę punktową (m.in. obiekty obsługi podróżnych, takie jak dworce, przystanki, wiaty, kładki dla pieszych). Projekty obejmą także rozwój systemów sterowania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej.

 

Zainwestowane środki zwiększą dostęp do rynków pracy, poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a przewozy towarowe będą bardziej efektywne i opłacalne. Projekty pozytywnie wpłyną również na jakość środowiska.

 

- Projekt na elektryfikację trasy Lublin – Stalowa Wola za prawie pół - miliarda zł jest jednym z ośmiu i największym z kolejowych projektów Programu Polska Wschodnia. Jego realizacja oznacza lepsze podróże dla pasażerów i zapewnienie dobrego transportu towarów m.in. pociągów towarowych (węglowych) z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec. W 2017 r. rozpoczniemy prace renowacyjne, a już w 2020 r. będziemy korzystać z ich efektów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycje w zrównoważony transport miejski

Podobnie, jak w ubiegłych latach, fundusze z ponadregionalnego programu dla Polski Wschodniej przeznaczone są na rozwój transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i otaczających je obszarach. Nowym inwestycjom PO PW, na które przeznaczono łącznie 440 mln euro, towarzyszy bardziej kompleksowe podejście. – Koncentrujemy się na znacznie szerszym oddziaływaniu projektów rozwijających transport miejski. Rozpatrujemy je nie tylko przez pryzmat inwestycji w infrastrukturę, ale też m.in. przez poprawę poziomu życia mieszkańców i jakości środowiska. Patrzymy na transport publiczny jako na ważny czynnik miastotwórczy, mający bardzo duży wpływ na jego społeczno-gospodarczą atrakcyjność – wyjaśnił wiceminister Adam Hamryszczak.

 

Inwestycje Programu Polska Wschodnia w transport miejski na obszarze stolic województw i ich otoczeniu sprawią, będzie bardziej ekologiczny, lepiej przystosowany do potrzeb, a tym samym bardziej atrakcyjny dla wszystkich użytkowników. Lepiej uporządkowana przestrzeń miejska ułatwi poruszanie się po niej, wykorzystując różne form transportu – rowery, autobusy, tramwaje, trolejbusy, a także komunikację dalekobieżną. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie możliwości narzędzi informatycznych (ITS – systemy sterowania ruchem, informacja pasażerska, e-bilety).

 

Opis projektu:

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją

Beneficjent: PKP PLK S.A.

Wartość inwestycji: blisko 569 mln zł

Dofinansowanie UE: ponad 393 mln zł

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim (powiaty: lubelski, kraśnicki, janowski, miasto Lublin) oraz podkarpackim (powiat stalowowolski). Jej celem jest poprawa jakości usług kolejowych oraz podniesienie parametrów technicznych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań na liniach nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów.

Łączna długość linii kolejowych objętych projektem wynosi nieco ponad 105 km, z czego 2,3 km należy do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Inwestycja umożliwi zwiększenie prędkości oraz przepustowości infrastruktury kolejowej zarówno dla przewozów towarowych, jak i pasażerskich. Planowanym do osiągnięcia efektem projektu będzie skierowanie znaczącego ruchu pociągów towarowych (węglowych) z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec.

Projekt przyczyni się m.in. do zwiększenia komfortu i skrócenia czasu podróży czy zwiększenia bezpieczeństwa przewozu ładunków i podróżnych oraz wzrostu atrakcyjności. Zwiększy się również efektywność przewozów towarowych (m.in. poprzez utworzenie ciągu zelektryfikowanych linii kolejowych umożliwiających bardziej efektywne ich wykorzystanie przez przewoźników towarowych). Ponadto zmniejszy się negatywny wpływ przewozów na środowisko (n.p. przez ograniczenie przewozów samochodowych). dzięki inwestycji infrastruktura kolejowa będzie bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych).

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest w 2020 r.

 

Magistralę Wschodnią tworzy ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów, wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce. Prace inwestycyjne w ciągu tych linii planowane w perspektywie finansowej 2014-2020 będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi CEF, środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko (4 projekty) oraz Regionalne Programy Operacyjne (2 projekty). Zgodnie z informacją PKP PLK S.A. łączna wartość wszystkich projektów przekroczy 6,5 mld zł.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij