Program Infrastruktura i Środowisko sfinansuje więcej inwestycji na Podkarpaciu

Opublikowano: 2012-02-14 16:00:00, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE, WARSZAWA. Są pieniądze na obwodnicę Leżajska i klasztor bernardynów oraz na kanalizację w Nisku i Uniwersytet Rzeszowski. O ponad 1,8 mld zł zwiększył się wkład unijny do Programu Infrastruktura i Środowisko

Dodatkowe środki zasilą budżety już rozpoczętych konkursów, pozwolą też na rozpisanie nowych.

- Dzięki nim dofinansowanie otrzymają również, zaawansowane w realizacji, projekty indywidualne z list rezerwowych – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adama Zdziebło.

Przesunięto też 332,4 mln euro (ok. 1,4 mld zł) pomiędzy priorytetami  w Programie. Zaproponowane przez Polskę zmiany zatwierdziła Komisja Europejska.

W województwie podkarpackim unijne dofinansowanie otrzymają następujące projekty:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko (kwota dofinansowania -  25,5 mln zł),

- Uniwersytet Rzeszowski, projekt pn. "Budowa Centrum Podkarpackiego Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie – Załężu",

- Rewaloryzacja bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku,

- Obwodnica Leżajska.

Zmiany wprowadzone do POIiŚ po przeglądzie śródokresowym uwzględniają podział dodatkowych środków UE w wysokości ponad 424 mln euro, w tym 157 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz 267 mln euro z tzw. „dostosowania technicznego”.

Na inne przedsięwzięcia przesunięto także 143,5 mln euro z puli środków na pomoc techniczną oraz 188,9 mln euro z puli na gospodarkę odpadami.

Dodatkowe fundusze UE i dokonane przesunięcia pozwolą sfinansować nowe inwestycje związane z:

- ochroną środowiska, głównie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (w tym inwestycje
w oczyszczalnie ścieków) oraz inwestycje w przedsiębiorstwach na rzecz spełnienia określonych wymagań dotyczących ochrony powietrza, priorytet I i IV – ok. 408 mln euro;
- rozbudową sieci dróg krajowych (w tym autostrad), również o znaczeniu transeuropejskim
w ramach sieci TEN-T oraz poza tą siecią, priorytet VI i VIII – ok. 152 mln euro;
- ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwojem infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego, priorytet XI – ok. 64 mln euro;
- rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym oraz rozwojem ratownictwa medycznego, priorytet XII – ok. 46 mln euro;
- rozwojem infrastruktury szkolnictwa wyższego na kierunkach uznanych za priorytetowe z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności kraju dla inwestorów, priorytet XIII – ok. 86 mln euro.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij