Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
IV edycja Business Without Limits

Budżet Unii Europejskiej na 2017 przyjęty

Opublikowano: 2016-12-04 02:27:41, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

W budżecie UE na rok 2017, parlamentarni negocjatorzy wywalczyli większe wsparcie dla zatrudnienia ludzi młodych, kluczowych inicjatyw dla małych i średnich przedsiębiorstw, projektów dotyczących infrastruktury transportowej, badań oraz mobilności studentów dzięki programowi Erasmus+.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Środki na pokrycie zobowiązań, w 2017, wyniosą 157,86 miliardów euro, a środki na pokrycie płatności wyniosą 134,49 miliardów euro.

 

Po formalnym przyjęciu, 28 listopada, przez Radę porozumienia budżetowego zatwierdzonego w procedurze koncyliacji z Parlamentem, 17 listopada, Parlament przyjął budżet na rok 2017, 438 głosami za, z 194 głosami przeciw i 7 wstrzymującymi się od głosu. Budżet został podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, stając się prawem.

 

- Osiągnęliśmy nasze cele, ponieważ budżet na rok 2017 jest zgodny z naszymi priorytetami dotyczącymi zwiększenia wzrostu i tworzenia miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych oraz zarządzanie kryzysem migracyjnym. Dodatkowe 500 milionów euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), jest jasnym sygnałem do działania w ramach UE. Osiągnęliśmy również to, co było możliwe na polu walki z przyczynami migracji - powiedział Jens Geier (S&D, DE), odpowiedzialny za budżet, jakim dysponuje Komisja Europejska.

 

- Bardzo żałujemy, że Komisja Europejska zignorowała działania Parlamentu w sprawie „zamrożenia” części wynagrodzeń byłych komisarzy i uwolnienia ich dopiero po wprowadzeniu restrykcyjnych zmian do ich kodeksu postępowania. Parlament poparł to rozwiązanie znaczącą większością głosów w celu wpłynięcia na postępowanie komisarzy, a co za tym idzie publicznego wizerunku instytucji - powiedział Indrek Tarand (GREENS/EFA, EE), odpowiedzialny za pozostałe sekcje budżetu.

TVP3 Rzeszów zaprasza

 

Posłowie zapewnili przeznaczenie dodatkowych 500 milionów euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), wspierającą ich w poszukiwaniach pracy. Kolejne €200 milionów ma wspomóc projekty skupione na zatrudnieniu i wzroście, takie jak COSME (konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw), instrument „Łącząc Europę” (CEF, przeznaczony na fundowanie projektów infrastrukturalnych), na program Horyzont 2020, który wspiera projekty badawcze oraz na program Erasmus+ (mobilność studentów).

 

Posłowie zapewnili również, że pakiet wartości 728 milionów zostanie przeznaczony na wspieranie funduszy zajmujących się głównie migracją, w tym 28 milionów euro przeznaczono na UNRWA pomagającą uchodźcom palestyńskim (w sumie 310 milionów euro) oraz 3 miliony wspierające proces pokojowy i rozmowy na Cyprze (w sumie 34,8 miliony euro).

 

W oddzielnej debacie, na temat średniookresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych, na lata 2014-2020 (MFF), Ivan Korčok, reprezentujący Słowacką Prezydencję w Radzie, obiecał stworzenie pakietu, który pozwoliłby na „zmobilizowanie dodatkowych 6 miliardów przeznaczonych na najistotniejsze priorytety, do końca obecnego długoterminowego budżetu” i uczynienie go bardziej elastycznym.

 

Posłowie współodpowiedzialni za przygotowanie sprawozdania Jan Olbrycht (EPP, PL) oraz Isabelle Thomas (S&D, FR), uznali, że wysiłki Rady idą w dobrym kierunku, przypomnieli jednak innym posłom, że propozycje dotyczące MFF, są wciąż przedmiotem debaty między państwami członkowskimi, a oni niecierpliwie oczekują na możliwość rozpoczęcia negocjacji.

- Praca nad przeglądem wciąż trwa, nie osiągnęliśmy jeszcze naszych celów - powiedział Jan Olbrycht.

 

Zobacz też przyjęty tekst (2016/2047 (BUD)

Zobacz też Wspólny tekst dot. projektu budżetu UE na rok 2017, przyjęty w procedurze koncyliacji przez Parlament Europejski i Radę

Więcej o: Unia Europejska

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij