Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Zmiany w sieci TEN-T

Opublikowano: 2024-04-25 17:32:18, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

Tymczasowe porozumienie w sprawie bardziej zrównoważonej i odpornej transeuropejskiej sieci transportowej

 

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj wieczorem pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia stanowiącego podstawę transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Współprawodawcy zgodzili się znacznie zwiększyć wysiłki na rzecz budowy zrównoważonej i odpornej sieci TEN-T . Obejmuje to silne zachęty do zwiększenia wykorzystania bardziej zrównoważonych form transportu oraz do poprawy multimodalności – praktyki łączenia rodzajów transportu w ramach jednej podróży – w europejskim systemie transportowym.

Uzgodniona wizja europejskiej infrastruktury transportowej

Zmieniona TEN-T wyznaczy obowiązkowe cele :

  • Pasażerskie linie kolejowe w sieci bazowej i rozbudowanej sieci bazowej TEN-T umożliwią do 2040 r. jazdę pociągami z prędkością 160 km/h lub większą .
  • Aby kolej stała się bezpieczniejsza i wydajniejsza, należy wdrożyć europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) w całej sieci TEN-T jako jednolity europejski system sygnalizacji w Europie . W związku z tym dotychczasowe krajowe systemy „klasy B” należy stopniowo wycofywać z eksploatacji; zachęci to przemysł europejski do inwestowania w ERTMS.
  • Do 2040 r. na podstawowej i rozbudowanej sieci dróg bazowych TEN-T powstaną bezpieczne i chronione parkingi , średnio co 150 km . Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy kierowcom zawodowym.
  • Główne porty lotnicze , obsługujące ponad 12 mln pasażerów rocznie, będą musiały zostać połączone koleją dalekobieżną , co będzie stanowić ważny krok w kierunku poprawy połączeń i dostępności dla pasażerów oraz wzmocnienia konkurencyjności kolei w porównaniu z lotami krajowymi.
  • Liczba terminali przeładunkowych musi rozwijać się odpowiednio do aktualnego i przewidywanego potoku ruchu oraz potrzeb sektora. Należy poprawić również zdolność przeładunkową na terminalach towarowych . To, oprócz umożliwienia ruchu pociągów o długości 740 m po sieci, pomoże w przeniesieniu większej liczby towarów do bardziej zrównoważonych rodzajów transportu i pobudzi europejski sektor transportu kombinowanego (wykorzystywanie kombinacji takich jak kolej-droga do transportu towarów).
  • Wszystkie 430 głównych miast położonych w sieci TEN-T będzie musiało opracować plany zrównoważonej mobilności miejskiej, aby promować mobilność bezemisyjną i niskoemisyjną.
  • Europejska przestrzeń morska ma na celu skuteczną, opłacalną i zrównoważoną integrację przestrzeni morskiej z innymi rodzajami transportu. W tym celu unowocześnione zostaną i utworzone zostaną nowe szlaki żeglugi bliskiego zasięgu, a także dalszy rozwój portów morskich i ich połączeń z zapleczem lądowym.

Ponadto połączenia transportowe z sąsiednimi krajami trzecimi zostaną ulepszone poprzez integrację Ukrainy, Mołdawii, a także sześciu partnerów z Bałkanów Zachodnich w nowo utworzonych europejskich korytarzach transportowych .

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Aby zapewnić terminowe ukończenie budowy sieci – do 2030 r. w przypadku sieci bazowej, do 2040 r. w przypadku rozbudowanej sieci bazowej i do 2050 r. w przypadku sieci kompleksowej – umowa ta obejmuje również lepsze zarządzanie, obejmujące na przykład akty wykonawcze dotyczące głównych odcinków transgranicznych i inne określone odcinki krajowe wzdłuż dziewięciu europejskich korytarzy transportowych. To, w połączeniu z większym dostosowaniem krajowych planów w zakresie transportu i inwestycji do celów TEN-T, zapewni spójność przy ustalaniu priorytetów w zakresie infrastruktury i inwestycji.

Następne kroki

Porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj wieczorem musi teraz zostać formalnie przyjęte. Po zakończeniu tego procesu przez Parlament Europejski i Radę nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później.

Wybierz studia w WSPiA

Uruchomienie nowej sieci TEN-T i jej dziewięciu nowych europejskich korytarzy transportowych będzie kluczowym tematem Dni Łącząc Europęw Brukseli w dniach 2–5 kwietnia 2024 r., sztandarowym europejskim wydarzeniu poświęconym mobilności.

Tło

Zmienione rozporządzenie w sprawie TEN-T stanowi część Europejskiego Zielonego Ładu, długoterminową strategię UE na rzecz wzrostu mającą na celu uczynienie UE neutralną dla klimatu do 2050 r.

Cytat

Adina Vălean , komisarz ds. transportu: „To przełomowe porozumienie dla UE. Europa potrzebuje sieci transportowej, która rozwiąże problemy naszych obywateli i przedsiębiorstw w zakresie mobilności, zarówno zrównoważonej, jak i odpornej, oraz która stworzy pomost z naszymi sąsiadami, w szczególności z Ukrainą , Mołdawii i Bałkanów Zachodnich. Jesteśmy teraz wyposażeni do ukończenia tej sieci.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij