Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Startuje przetarg na I etap budowy łącznika od węzła Rzeszów Południe do drogi S19

Opublikowano: 2020-12-30 08:12:44, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT RZESZOWSKI. Planowane zakończenie budowy wyznaczono na połowę czerwca 2023 r.

Startuje przetarg na I etap budowy łącznika od węzła Rzeszów Południe do drogi S19

 

Zakres zamówienia Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie obejmuje: budowę jednojezdniowej drogi powiatowej o długości ok. 0,6 km; rozbudowę jednojezdniowych dróg powiatowych nr 1388R i 1409R na długości ok. 1,4 km; rozbudowę dróg powiatowych i gminnych na odcinkach dowiązania w niezbędnym zakresie; budowę trzech jednopoziomowych skrzyżowań typu rondo; rozbudowę jednego skrzyżowania jednopoziomowego na skrzyżowanie skanalizowane; (…); budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych na długości ok. 3 km; budowę ścieżek rowerowych na długości ok. 1,5 km; budowę siedmiu zatok autobusowych; budowę oświetlenia drogowego; rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez potok Lubcza (na granicy Racławówki i Niechobrza).

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Inwestycja wymagać będzie oczywiście także innych robót, jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną - odwodnienie terenu, budowę kanalizacji, itp.

 

Termin składania ofert wyznaczono na 16 lutego przyszłego roku.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

W planach przetargowych na 2020 r. starostwo powiatowe oszacowało koszt inwestycji na nieco ponad 15 mln zł. Sam nadzór inwestorski nad inwestycją ma kosztować ok. 555,5 tys. zł.

 

  .