Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Rekrutacja do służby w policji w 2019 r.

Opublikowano: 2019-02-08 10:11:27, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PODKARPACKIE.

Rekrutacja do służby w policji w 2019 r.

 

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są w sposób ciągły, w każdym tygodniu, w poniedziałki i we wtorki (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

 

Planowane przyjęcia do służby w policji w terminach:

- w dniu 7 marca 2019 roku,

- w dniu 21 maja 2019 roku,

- w dniu 16 lipca 2019 roku,

- w dniu 12 września 2019 roku,

- w dniu 7 listopada 2019 roku,

- w dniu 30 grudnia 2019 roku.

 

Liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie podkarpackim w następujących jednostkach policji województwa podkarpackiego:

 

- Komendach Miejskich Policji w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu;

- Komendach Powiatowych Policji w: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Ropczycach, Stalowej Woli, Sanoku, Strzyżowie, Ustrzykach Dolnych;

- Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie,

- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

Przyjęcia będą uzależnione od liczby wakatów występujących w poszczególnych jednostkach Policji. Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Służbę w policji może pełnić:

- obywatel polski,

- o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu, k. Rzeszowa, pok. nr 7, telefony kontaktowe: 178582778, 178582663, 178582653, 178582650, 178582666, 178582367

w każdy poniedziałek lub wtorek, w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B (do pobrania poniżej),

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał dokumentu do wglądu),

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),

- książeczka wojskowa z wpisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej - do wglądu,

- dowód osobisty - do wglądu.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

- wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania,

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

- uprawnienia instruktora sporów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

- prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronach internetowych Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (www.podkarpacka.policja.gov.pl).

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 roku, poz. 432 z późn. zm.).

 

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do służby w Policji 67.03 KB

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij