Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Będzie przebudowa dojazdów do przejścia w Korczowej

Opublikowano: 2018-01-18 21:15:12, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

KORCZOWA. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania polegającego na poprawie warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w Korczowej wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. z Zielonki (główna siedziba w Barcelonie), która zaoferowała zrealizowanie zamówienia za kwotę 6 597 992,89 zł w terminie 31.07.2018 dając 72 miesiące gwarancji. Jeśli w ciągu pięciu dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionym wykonawcą umowy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad brała pod uwagę trzy kryteria: cena, okres gwarancji i termin realizacji.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową Systemu Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa wraz z elementami Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) dla odcinka autostrady A4 od km 660+000P oraz drogi krajowej nr 94 od km 680+700P do przejścia granicznego PL/UA.

Istniejąca organizacja ruchu na drogowym przejściu granicznym w Korczowej zakłada prowadzenie ruchu pojazdów po autostradzie A4 do węzła Korczowa a następnie drogą nr 94 do drogi dojazdowej do przejścia granicznego. W związku z powyższym, na drodze krajowej nr 94 w m. Korczowa tworzą się kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na odprawę.

Planowana inwestycja ma na celu niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na przejściu granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa. Do buforowania kolejki wykorzystane zostaną parkingi zlokalizowane na terenie MOP Hruszowice w ciągu autostrady A4 oraz w miejscowości Młyny w ciągu drogi krajowej nr 94.

Wraz z systemem buforowania pojazdów ciężarowych, na odcinku autostrady A4 poprzedzającym przejście graniczne w Korczowej, a także na odcinku drogi krajowej 94, zaprojektowane zostaną urządzenia systemu zarządzania ruchem, które zapewniać będą następujące funkcjonalności:

* Dynamiczna informacja dla kierowców

* Dynamiczne wprowadzanie objazdu

* Automatyczna detekcja zdarzeń

* Monitorowanie warunków ruchu

* Monitorowanie warunków pogodowych

* Informacja o czasie podróży

* Informacja o ilości miejsc parkingowych

* Dozór wizyjny

Praca systemu nadzorowana będzie przez Straż Graniczną. System obsługiwany i utrzymywany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij