Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Budżet województwa podkarpackiego na 2018 rok przyjęty

Opublikowano: 2017-12-28 18:51:31, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE.

Budżet województwa podkarpackiego na 2018 rok przyjęty

 

Radni sejmiku województwa podkarpackiego przyjęli budżet na 2018 rok. Za było 21 radnych – wszyscy z PiS oraz radny Jan Tarapata z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Cały klub Platformy Obywatelskiej był przeciw (4 głosy), radni PSL (6 osób) wstrzymali się od głosu.

Plan dochodów to 1,433 mld zł, w tym dochody bieżące to 787 mln zł, co stanowi 55 % dochodów.

Marszałek Władysław Ortyl określił budżet jako proinwestycyjny.

Nim doszło do głosowania nad budżetem, radni zajmowali się – nieuwzględnionymi w projekcie - wnioskami komisji oraz wnioskami pojedynczych radnych (zgłaszali je Teresa Kubas-Hul i Sławomir Miklicz). Wszystkie wnioski zostały odrzucone, ale w niektórych przypadkach marszałek Władysław Ortyl i członkowie zarządu zapowiedzieli, że być może będą one realizowane. W niektórych przypadkach jednak członkowie zarządu zwrócili uwagę, że propozycje komisji są zadaniami własnymi samorządów innych szczebli.

Radni opozycji krytykowali zwłaszcza wysokie wydatki na promocję województwa (około 20 mln zł) i proponowali, by zmniejszyć wydatki na ten cel i część przekazać na inne, wskazywane przez nich cele.

Najważniejsze kwoty kształtują się następująco: 1 mld 433 mln zł – to zaplanowane dochody na przyszły rok. Natomiast plan wydatków ustalono w wysokości 1 mld 538 mln zł. Na inwestycje przeznaczone są 884 mln złotych (w tym inwestycje wieloletnie i inwestycje jednoroczne)

 

1) Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042 w przyszłorocznym budżecie została zaplanowana kwota 806,1 mln zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazły się:

 

a) realizacja 32 inwestycji drogowych w kwocie 576,2 mln zł:

- budowa obwodnicy Strzyżowa

- rozbudowa i budowa DW 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz

- z budową obwodnicy Czudca – 48,6 mln zł,

- budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni – 40,8 mln zł,

- budowa obwodnicy Dynowa – 34,3 mln zł,

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 33,3 mln zł,

- budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – 29,7 mln zł,

- przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski – 31,2 mln zł,

- budowa obwodnicy Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów - Granica Państwa – 27,4 mln zł,

- budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 – 23,7 mln zł,

- budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 – 23,7 mln zł,

 

b) zakup i modernizacja pojazdów szynowych w kwocie 115,3 mln zł,

 

c) realizacja projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w kwocie 15,4 mln zł,

 

d) realizacja i utrzymanie projektów informatycznych w kwocie 29,9 mln zł, w tym:

 

- „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 23,5 mln zł,

- „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)” – 6 mln zł,

- „PSeAP – Podkarpacki System e-Administarcji Publicznej” (utrzymanie) – 135 tys. zł,

- „Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla regionów Podkarpackiego i Lwowskiego” – 268 tys. zł,

 

e) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP

w kwocie 23,6 mln zł,

 

f) realizacja 3 inwestycji w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 9,8 mln zł, w tym:

 

- poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 8,5 mln zł,

- koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim m. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 1,1 mln zł,

- utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 172 tys. zł,

 

g) realizacja 7 inwestycji w zakresie kultury w kwocie 10,6 mln zł, w tym np.:

 

- realizacja zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 5,8 mln zł,

- realizacja zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" – 2 mln zł,

- realizacja projektu pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 962 tys. zł,

- realizacja zadania pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII” – 661 tys. zł,

- realizacja projektu pn. „Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce” – 622 tys. zł,

- realizacja zadania pn. „Archeologii żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat” – 609 tys. zł,

 

h) realizacja projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” w kwocie 2,6 mln zł,

 

i) realizacja zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207” w kwocie 21,3 mln zł.

 

2) Wydatki na inwestycje jednoroczne zaplanowano w kwocie 77,6 mln zł, ważniejsze z nich:

 

a) inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich w kwocie 18,2 mln zł, w tym:

 

b) inwestycje w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 16,5 mln zł, w tym np.:

 

- w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie:

 

- rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ – 2,2 mln zł,

- PET – utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii – 1,9 mln zł,

- zakup robota da Vinci – 1,9 mln zł,

 

- zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 2 mln zł,

 

c) inwestycje w zakresie kultury w kwocie 1,8 mln zł.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij