Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 28 grudnia 2017 r.

Opublikowano: 2017-12-28 08:21:22, przez: admin, w kategorii: Samorządy

LIII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się w czwartek (28 grudnia 2017 r.) o godz. 9 00 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

VI sesja Rady Miasta Rzeszowa - 16 lutego 2015

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 
 3. Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów”.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza.
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 48/5/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa (druk: LIII/4/2017).
 8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dot. ul. Zielonej (druk: LIII/5/2017).
 9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk: LIII/6/2017).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej (druk: LIII/1/2017).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej.
 13. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie (druk: LIII/2/2017).
 14. Uchwała w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku 23A przy ul. Ks. J. Jałowego w Rzeszowie (druk: LIII/3/2017).
 15. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 16. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 17. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa (ul. Jana Niemierskiego).
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.
 19. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2018 rok.
 20. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski i sprawy różne.

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

 5a. Uchwała w sprawie upamiętnienia 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

19a.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

20a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij