Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Praca w podkarpackiej policji – grudzień 2017

Opublikowano: 2017-12-06 11:22:25, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

Garnizon podkarpacki liczy blisko 4,5 tysiąca policjantów, którzy na co dzień służą w komendach miejskich i powiatowych, w Oddziale Prewencji Policji i Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Fot. Wojciech Kulig/podkarpacka.policja.gov.pl

Fot. Wojciech Kulig/podkarpacka.policja.gov.pl

 

W tym roku policyjne szeregi zasiliło kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy. Do końca 2017 przyjętych zostać ma jeszcze ponad 100 kolejnych.

 

Kto może zostać policjantem?

Kandydat do pracy w Policji musi mieć polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kandydaci przechodzą testy wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny oraz rozmowę kwalifikacyjną, na każdym z tych etapów zdobywając punkty. Dodatkowe można uzyskać m.in. za wyższe wykształcenie, tytuł ratownika medycznego, uprawnienia instruktora strzelectwa, sportów walki czy nurkowania.

Po przejściu rekrutacji, kandydat przyjęty do służby zostanie skierowany do jednej ze szkół policyjnych na sześciomiesięczne szkolenie zawodowe, następnie na dwumiesięczną służbę adaptacyjną, po czym trafi do jednostki na terenie Podkarpacia.

Zostając policjantem otrzymujesz:

- atrakcyjną i ciekawą pracę,

- wyjątkową profesję,

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,

- równoważnik za umundurowanie,

- zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowanie do wypoczynku,

- wykształcenie zawodowe w trakcie pełnienia służby,

- możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,

- jasno określone kryteria awansu zawodowego,

- prestiż zatrudnienia.

 

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są w trybie ciągłym, w każdy poniedziałek i wtorek. Można je składać w Sekcji Doboru KWP, która ma swoją siedzibę w Zaczerniu nr 187.

 

Przygotować należy niżej wymienione dokumenty i ułożyć je w następującej kolejności:

- podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji

- w Rzeszowie;

- wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B) - druk do pobrania;

- kserokopię dokumentu potwierdzającego ostatnie uzyskane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały tych dokumentów przynieś ze sobą do wglądu) ;

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej pozostawałeś(-aś) w stosunku pracy lub w służbie (oryginały tych dokumentów posiadaj przy sobie do wglądu);

- książeczkę wojskową z wpisem o przeniesieniu do rezerwy (do wglądu);

- dowód osobisty (do wglądu).

 

Ponadto, jeśli posiadasz:

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego;

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych;

- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, uprawnienia

- w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację działającą na terenie Polski;

- prawo jazdy kategorii A lub C

koniecznie przynieś kserokopie tych dokumentów i ich oryginały do wglądu a otrzymasz dodatkowe punkty!

 

Nie są wymagane inne dokumenty, niż te, które zostały wyżej wymienione!

 

Dokumenty należy składać osobiście w każdy poniedziałek i wtorek (oprócz świąt państwowych), w godzinach od 8:00 do 14:00 w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie z siedzibą na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie (Zaczernie 187, budynek D, pok. nr 7).

 

Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z opracowaniem tej osoby do przyjęcia do służby w Policji bezpośrednio na najbliższy wyznaczony termin przyjęć a stanowi dopiero podstawę do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Przyjęcie osoby do służby w Policji, w wyznaczonych terminach, może nastąpić po zaliczeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego i uzyskaniu przez kandydata wystarczającej liczby punktów.

 

W chwili obecnej czas trwania postępowania kwalifikacyjnego na terenie garnizonu podkarpackiego (od dnia złożenia kompletu dokumentów do momentu przyjęcia do służby w Policji) wynosi około 6 - 7 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące doboru do służby w Policji, można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.praca.policja.pl zawierającej, między innymi, zakładki dotyczące:

- Testu wiedzy,

- Testu sprawności fizycznej,

- Etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Proponujemy zapoznanie się z Informatorem dla kandydatów do służby w Policji.

 

Kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Doboru

Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie:

(017) 858-26-53;

(017) 858-26-63;

(017) 858-27-78;

(017) 858-26-66;

(017) 858-23-67;

(017) 858-26-50;

fax (017) 858-26-69.

 

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

http://podkarpacka.policja.gov.pl/download/303/86298/kwestionariuszosobowykandydatadosluzby.pdf

http://podkarpacka.policja.gov.pl/download/303/86297/informatordlakandydatowdosluzbywpolicji.pdf

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij