Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2018 – trwa głosowanie

Opublikowano: 2017-11-28 07:53:20, przez: admin, w kategorii: Samorządy

Ruszyło głosowanie na wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. Mieszkańcy mogą oddawać głosy do 8 grudnia 2017 roku poprzez poprawne wypełnienie ankiety.

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2018 – trwa głosowanie

 

Lista zakwalifikowanych zadań w obszarze budowa, przebudowa dróg i chodników:

- Boguchwała Górna - Przebudowa ul. Łąkowej wraz z budową chodnika

- Boguchwała Górna - Przebudowa tzw. starego zjazdu na ul. Łąkową

- Boguchwała Centrum - Przebudowa ul. Kolejowej - wykonanie kanalizacji burzowej na odcinku do budynku Remizy OSP

- Boguchwała Centrum, Boguchwała Górna - Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Kolejowej poprzez budowę chodnika od wiaduktu kolejowego do budynku Remizy OSP

- Kielanówka - Przebudowa drogi nr 108167 w Kielanówce

- Lutoryż - Przebudowa dogi i budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Lutoryżu

- Lutoryż - Przebudowa fosy odwadniającej wzdłuż drogi gminnej Babia Góra II

- Mogielnica - Przebudowa drogi nr 1804 w Mogielnicy

- Niechobrz - Przebudowa drogi gminnej 108185R poprzez budowę chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu do Remizy OSP

- Nosówka - Przebudowa drogi z Nosówki do Kielanówki poprzez budowę chodnika

- Racławówka - Przebudowa wraz z budową chodnika drogi za Szkołą Podstawową w kierunku Zabierzowa

- Wola Zgłobieńska - Przebudowa drogi gminnej nr 874 w Woli Zgłobieńskiej

- Wola Zgłobieńska - Przebudowa dróg gminnych nr 186, 1322, 532 w Woli Zgłobieńskiej

- Zgłobień - Przebudowa drogi gminnej nr 1483 w Zgłobniu poprzez montaż barierek zabezpieczających

 

Lista zakwalifikowanych zadań w obszarze budowa, modernizacja oświetlenia:

- Boguchwała Gaj - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze wzdłuż działek PODR

- Boguchwała Gaj - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Technicznej

- Lutoryż - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 108186R

- Mogielnica - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 1804

- Mogielnica - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 1407R

- Niechobrz - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu do skrzyżowania z drogą na Kąty

- Wola Zgłobieńska - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 477

 

Lista zakwalifikowanych zadań w obszarze budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych:

- Boguchwała Dolna - Rozbudowa placu zabaw przy rynku w Boguchwale

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- Lutoryż - Rozbudowa strefy aktywności i placu zabaw przy Lokalnym Ośrodku Kultury w Lutoryżu

- Lutoryż - Budowa wiaty na stadionie LKS Płomyk Lutoryż

- Niechobrz - Budowa parku rekreacyjno-sportowego na działkach za Szkołą Podstawową nr 1 w Niechobrzu

- Nosówka - Budowa placu zabaw i wiaty na stadionie LKS Novi Nosówka

- Racławówka - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Racławówce

- Zarzecze - Rozbudowa placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu

- Zgłobień - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu

- Zgłobień - Budowa 3 otwartych siłowni zewnętrznych i mini placu zabaw dla dzieci

- Zgłobień - Rozbudowa oświetlenia na stadionie LKS Iskra Zgłobień

 

Głosowanie

 

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Boguchwała, którzy ukończyli 16 lat. Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Formularz Ankiety można pobrać ze strony internetowej www.boguchwala.pl (plik poniżej), bądź otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz ośrodkach kultury i bibliotekach.

 

Można udzielić poparcia jedynie dla jednego zadania spośród przedstawionych propozycji w ramach każdego obszaru. Poparcie udzielane jest poprzez zaznaczenie znaku "X" w odpowiedniej rubryce.

Wypełnione Ankiety należy złożyć do 8 grudnia 2017 rok:

- drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem Budżet Obywatelski 2018

- bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale

- ośrodkach kultury i ich filiach

- Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach

- drogą elektroniczną wysyłając mail na adres bo@boguchwala.pl

 

Podsumowanie wyników będzie polegało na zsumowaniu punktów uzyskanych przez każdą z propozycji w wyniku poparcia udzielonego przez mieszkańców oraz w wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. W obszarze "budowa, przebudowa dróg i chodników" zostaną zrealizowane 4 zadania z największą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań w obszarze. Zrealizowane zostaną również 4 zadania w obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia" z największą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań w obszarze. W obszarze "budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych" zostaną zrealizowane 2 zadania z największą liczbą punktów.

 

Zadania wybrane do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2018 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

 

Ankieta BOGB 2018 (87,50 kB) http://www.boguchwala.pl/static/img/k01/Ankieta%20BOGB%202018.doc

Ankieta BOGB 2018 (153,03 kB) http://www.boguchwala.pl/static/img/k01/Ankieta%20BOGB%202018.pdf

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

Regulamin 2018 (1,48 MB) http://www.boguchwala.pl/static/img/k01/Regulamin%20BOGB18%20(1).pdf

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij