Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Expo w G2A Arena

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 24 października 2017 r.

Opublikowano: 2017-10-17 23:24:10, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. L (pięćdziesiąta) sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 830 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Nowe komisje Rady Miasta Rzeszowa

 

Proponowany porządek obrad: 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

 3. Uchwała w sprawie emisji obligacji.

 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

 5. Oświadczenia i informacje.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

 7. Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020” (druk: L/4/2017).

 8. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Azaliowej, Siennej, Legionów, Krawieckiej.

 9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Edwarda Brydaka, Synów Pułku, Kwiatkowskiego, Podwisłocze.

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kurpiowskiej 4 w Rzeszowie.

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (druk: L/2/2017).

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kowalskiej (druk: L/1/2017).

 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35.

 14. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie.

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Chmielnik.

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji mikroprojektu pn. :Szlakiem karpackich ziół” w ramach programu INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 18. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa /„ul. Ks. Stanisława Folty” (druk: L/6/2017).

 19. Uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

 20. Uchwała w sprawie uzgodnienia Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

 21. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk: L/3/2017).

  Izabela Fac - kandydat do Rady Miasta Rzeszowa

 22. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok (druk: L/5/2017).

 23. Interpelacje i zapytania.

 24. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij