Powiat Rzeszowski

II Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPiA

Opublikowano: 2015-03-23 17:08:15, przez: admin, w kategorii: Region

Pokazy i prezentacja sprzętu służb mundurowych, skoków spadochronowych, pokaz umundurowania różnych formacji, techniki obezwładniania, zatrzymanie pojazdu z niebezpiecznymi przestępcami, oraz warsztaty detektywistyczne, testy sprawnościowe i konkursy to główne atrakcje II. Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

II Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPiA

 

Impreza odbędzie się w najbliższy czwartek 26 marca 2015 r. o godzinie 10:00 w kampusie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Gościem specjalnym Święta będzie Pani Teresa Piotrowska, Minister Sprawa Wewnętrznych.

Główną atrakcją II. Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą pokazy i prezentacje przygotowane przez różne formacje mundurowe. Zobaczyć będzie można m.in. symulator wypadków drogowych 3D oraz pojazd bojowy z dronem Żandarmerii Wojskowej. Państwowa Straż Pożarna pokaże specjalistyczne wozy: gaśniczy, samochód-drabinę oraz samochód ze sprzętem wodno-nurkowym. Na stoisku Izby Celnej zaprezentowany zostanie pokaz umiejętności psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków i papierosów.

Na parkingu przed budynkiem głównym swój sprzęt zaprezentuje także Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Zobaczyć będzie można Schengenbus, czyli mobilne przejście graniczne, sprzęt pirotechniczny oraz pokaz z udziałem psów szkolonych do wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych. Wśród atrakcji przewidziano także pokazy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich m.in. wozu dowodzenia, wyrzutni PPK SPIKE, BRDM - 2B Żbik czy samochodu SKORPION-3.

Podczas imprezy swoje mobilne centrum monitoringu zaprezentują także Służba Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Służba Więzienna. Specjalną prezentację przygotowała także firma „Atek”. Będzie to pokaz zatrzymania pojazdu z niebezpiecznymi przestępcami z użyciem środków pozoracji. Na Święcie pojawią się także spadochroniarze z rzeszowskiego Aeroklubu.

Oferta edukacyjna 2023/2024 - WSPIA

Dodatkowo w hali sportowej WSPiA swoje stoiska zaprezentują m.in. CBŚ, Straż Graniczna, Służba Celna, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Pożarna, WITD, SOK, Służba Więzienna oraz koła naukowe WSPiA.

Podczas II. Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie można zobaczyć także prezentację zasad działania wariografu, pokaz techniki obezwładniania, prezentację pracy laboratorium kryminalistycznego WSPiA oraz symulację oględzin i zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli uczestniczyć także w warsztatach detektywistycznych.

Dla uczestników przewidziano również koncert orkiestry wojskowej oraz pokaz umundurowania formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego połączony z wystawą historii Policji w Polsce. Zorganizowane zostaną także konkursy, quizy i turnieje m.in. test wiedzy o bezpieczeństwie wewnętrznym, konkurs sprawnościowy na torze przeszkód i turniej strzelecki. Na wszystkich uczestników Święta czekać będą także bezpłatne badania lekarskie prowadzone przez Centrum Medyczne Medyk i gorąca wojskowa grochówka.

II Podkarpackie Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie równocześnie inauguracją działającej przy WSPiA Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Wykład dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu wygłosi prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, b. Minister Sprawiedliwości.

anizowana jest przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji we współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty pod honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych.

Ideą II Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest stworzenie platformy wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami instytucji i służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą ponadgimnazjalną i studencką, zainteresowaną problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.

II. Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbędzie się w najbliższy czwartek 26 marca 2015 r. o godzinie 10:00 w kampusie WSPiA przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie.

P R O G R A M
II. Podkarpackiego Młodzieżowego Święta
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 - 26 marca 2015 roku -


Miejsce –    Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji, Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14 (aula, hala sportowa, parking, klub studencki „Zemsta Docenta”)


CZĘŚĆ INAUGURACYJNA:

Godz. 10:00 – Przelot samolotu z banerem WSPiA i Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Godz. 10.00 – 10:15 –    Koncert orkiestry wojskowej (przed budynkiem „A”).
Godz. 10.15 – 10.30 –    Oficjalne otwarcie oraz inauguracja roku szkolnego Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa oraz przywitanie gości przez Pana prof. dr. hab. Jerzego Posłusznego – Rektora WSPiA oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty (Aula – bud. „A”, I piętro).
Godz. 10.30 – 10.45 –    Przewidywane wystąpienie Pani Teresy Piotrowskiej – Ministra Spraw Wewnętrznych (Aula – bud. „A”, I piętro).
Godz. 10.45 – 11.15 –    Wykład inauguracyjny pt. „Czy Polska jest krajem bezpiecznym?"
– prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (Aula – bud. „A”, I piętro).
Na zakończenie części oficjalnej prezentacja spotu filmowego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty – PAT”.
Część inauguracyjna będzie transmitowana na żywo w sali nr 23 (bud. „A”, parter).

Po części inauguracyjnej zapraszamy na godzinę 11.30 do klubu „Zemsta Docenta” na pokaz umundurowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego połączony z wystawą historii Policji z KGP, a następnie do odwiedzenia stoisk służb, obejrzenia pokazów i udziału
w prezentacjach i innych wydarzeniach obchodów.


Godz. 11.30 – Koncert orkiestry wojskowej (plac przy klubie studenckim „Zemsta Docenta”).
Godz. 10.00 – 14.00 –    Prezentacja stanowisk wystawienniczych (hala sportowa – bud. „B", parter oraz klub studencki „Zemsta Docenta”):
Komendy Głównej Policji - wystawa (klub studencki „Zemsta Docenta”),
Centralnego Biura Śledczego Policji,
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
Służby Celnej,
21. Brygady Strzelców Podhalańskich,
Narodowych Sił Rezerwowych,
Żandarmerii Wojskowej,
Komend: Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
Inspekcji Transportu Drogowego,
Służby Ochrony Kolei,
Służby Więziennej,
Centrum Medycznego MEDYK (pokazy resuscytacji i udzielania pierwszej pomocy, prezentacja metody biofeedback, badania okulistyczne, pomiary ciśnienia, glukozy, BMI itp.),
Firmy „Karabela- Ochrona”,
Firmy „ATEK” (szkolenia strzeleckie i wysokościowe, taktyka specjalna),
studenckich kół naukowych WSPiA (koła bezpieczeństwa wewnętrznego „Pro Securitas” oraz koła Kryminalistyki i Kryminologii).
Godz. 10.00 – 14.00 –    Pokazy i prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu poszczególnych służb (parking przed bud. „A” oraz parking przy bud. „C”) m.in.:
Żandarmerii Wojskowej – pokaz specjalistycznego sprzętu, pokazy symulatora jazdy 3D, alkogogli, testów narkotykowych, pojazd bojowy z dronem (parking przed bud. „A”),
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – prezentacja wyposażenia technicznego samochodów specjalistycznych: gaśniczego, samochodu-drabiny oraz samochodu ze sprzętem wodno-nurkowym (parking przy bud. „C”),
Izby Celnej – prezentacja sprzętu wykorzystywanego do kontroli (wraz z pojazdem służbowym) oraz pokaz umiejętności psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków lub wyrobów tytoniowych (parking przed bud. „A”),
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu – pokaz sprzętu transportowego, specjalistycznego i uzbrojenia (pojazd typu Schengenbus - mobilne przejście graniczne), sprzętu pirotechnicznego będącego na wyposażeniu lotniczego przejścia granicznego, broni palnej, pokaz z udziałem psów szkolonych do wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych (parking przed bud. „A”),
21. Brygady Strzelców Podhalańskich – prezentacja statycznego sprzętu wojskowego: BRDM - 2B Żbik, wóz dowodzenia ZWD 99baT Honker, wyrzutnia PPK SPIKE, moździerz 98 mm, samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności SKORPION-3, pojazd czterokołowy IPS – SP 8/0, drużyna z etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem nurkowym (parking przy bud. „C”),
Służby Ochrony Kolei – prezentacja mobilnego centrum monitoringu, uzbrojenia (parking przed bud. „A”),
Inspekcji Transportu Drogowego – prezentacja pojazdów kontroli drogowej oraz kontroli innego rodzaju, motocykla (parking przed bud. „A”),
Służby Więziennej – prezentacja więźniarki, pojazdu dowodzenia (parking przed bud. „A”),
Centrum Medycznego MEDYK – prezentacja sprzętu ratownictwa medycznego (parking przed bud. „A”),
Firmy Atek - pokaz zatrzymania pojazdu i rozbrojenia napastnika - od godz. 13.15 (parking przed bud. „A”).

Godz. 13.00 –    Pokaz skoków z samolotu w ramach Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego (teren zielony za budynkiem C).
Godz. 11.30 – 14.00 –    Badania uczestników II PMŚBW - Centrum Medyczne MEDYK (gabinet wizażu i stylizacji - bud. .„A”, parter).
Godz. 12.00 – 14.00 – Konkursy i pokazy:
godz. 12.00 –    prezentacja zasady działania wariografu – prof. dr hab. Czesław Kłak (Aula – bud. „A”, I piętro),
godz. 12.15 –    test wiedzy o bezpieczeństwie wewnętrznym (Aula – bud. „A”, I piętro),
godz. 12.30 –    pokaz techniki obezwładniania (hala sportowa – bud. „C”, I piętro),
godz. 12.45 –    konkurs na torze przeszkód (hala sportowa – bud. „C”, I piętro),
od godz. 13.15 –    firma „ATEK” - pokaz zatrzymania pojazdu i rozbrojenia napastnika
- (parking przed bud. „A”),
godz. 13.30 –    Turniej strzelecki (bud. „C” I i II piętro), warsztaty detektywistyczne (bud. „C” I i II piętro), prezentacja pracy laboratorium kryminalistycznego WSPiA - Koło Kryminalistyki i Kryminologii (bud. „C” I i II piętro), oględziny i zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia – ŻW wraz z Kołem Kryminalistyki i Kryminologii (hol bud. „C” I piętro).
Od godz. 12.30 –    Wojskowa grochówka serwowana przez kuchnię polową (do wyczerpania zapasów) - parking przed bud. „A”.

Godz. 8.00 – 11.00 –    Studenci WSPiA uczestniczą w akcji „przejście dla pieszych”, podczas której będą przeprowadzać osoby przez przejścia dla pieszych na głównych skrzyżowaniach Rzeszowa.

Godz. 11.30 – 14.00 –    W Klubie Studenckim „Zemsta Docenta” będzie postawiona do dyspozycji gości FOTOBUDKA.

Godz. 14.00 –     Zakończenie Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów (Aula – bud. „A”, I piętro).


Więcej o: WSPiA, MSW

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij