Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Polwax oferuje akcje i chce wejść na giełdę

Opublikowano: 2014-09-05 21:57:55, przez: admin, w kategorii: Firmy

JASŁO. Polwax S.A. producent rafinowanych i odwanianych parafin oraz wosków parafinowych, ogłosił zamiar ofertę publiczną akcji oraz wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Fot. Polwax

Fot. Polwax

 

Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2011 funkcjonowała w strukturach jako spółka Lotos Parafiny Sp. z o.o. Na początku 2012 roku wykupili ją menedżerowie, inwestorzy oraz fundusz private equity. Firma ma dwa oddziały. W Jaśle jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz parafin powstają znicze i świece.

Produkty Polwax znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny. Znacząca część przychodów ze sprzedaży pochodzi z segmentu surowców (parafin, mas parafinowych) dedykowanych do branży świec i zniczy (łącznie 58,1% przychodów ze sprzedaży w 2013 roku) oraz produktów do zastosowań specjalistycznych i przemysłowych (18,5% przychodów ze sprzedaży w 2013 roku). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 22,9% udziału w przychodach zrealizowanych w 2013 roku.

Większość produkcji trafia na rynek krajowy. W 2013 roku eksport stanowił 16% przychodów ze sprzedaży, z czego połowa to Niemcy, 16 proc. Holandia, a 12 proc. Węgry.

Strategia

Zamiarem spółki jest przekroczenie do 2020 roku progu 50% udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży Spółki przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej działalności operacyjnej.

Ma się to odbyć poprzez:

- wdrażanie nowoczesnych i wysokojakościowych produktów o największym potencjale wzrostu rynkowego;

- rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych;

- ekspansję na nowe rynki zbytu, w pierwszej kolejności w Polsce i Europie Zachodniej, a następnie na rynkach pozaeuropejskich, w tym amerykańskich, jak również w rozwijających się państwach Afryki

- dalszą dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw;

- wzrost efektywności funkcjonowaniai działania proekologiczne (modernizacja i rozwój instalacji produkcyjnych, co zapewni zmniejszenie energochłonności oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko przy jednoczesnej optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawie warunków bezpieczeństwa pracy).

Wyniki finansowe

Według szacunków Polwax wielkość europejskiego rynku wyrobów parafinowych wynosi ok. 1,2 mln ton rocznie. Ich podaż w 2013 roku w Polsce wyniosła w ujęciu ilościowym ok. 150-170 tys. ton, a w ujęciu wartościowym ponad 600 mln zł. Stosowanie są w produkcji materiałów budowlanych oraz w produkcji farb i lakierów. Perspektywy rozwoju wymienionych gałęzi przemysłu są w wysokim stopniu uzależnione od tendencji rynkowych w zakresie produkcji budowlano-montażowej, czy też szerzej skorelowane ze wzrostem PKB. Wyroby parafinowe są wykorzystywane również w sektorze chemicznym, np. w przemyśle gumowym, produkcji farb i lakierów oraz nawozów.

Za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 r. Polwax wykazał 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W analogicznym okresie zakończonym 30 czerwca 2013 r. przychody Spółki osiągnęły wartość 85,8 mln zł, EBITDA wyniosła 9,4 mln zł, a zysk netto 5,9 mln zł.

Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Polwax osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 241,1 mln zł, EBITDA w wysokości 27,5 mln zł, a zysk netto w wysokości 20,0 mln zł. W porównywalnym okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 260,5 mln zł, EBITDA ukształtowała się na poziomie 30,2 mln zł, a zysk netto na poziomie 19,4 mln zł.

Trzecia część akcji na sprzedaż

Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez Krokus Chem S.a r.l., Dominika Tomczyka, Iwara Przyklanga, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycję Stokłosę i skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych w Polsce. Będzie to 3.819.865 akcji stanowiących do 38,20% kapitału zakładowego i 32,02% głosów na walnym zgromadzeniu. Oferta planowana jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2014 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych.

Koordynatorem oferty, jest Dom Maklerski mBanku S.A., doradcą finansowym jest mCorporate Finance S.A., doradcą prawnym - kancelaria Gessel, Koziorowski sp.k., natomiast biegłym rewidentem jest firma BDO sp. z o.o.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij