Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Jak będą wyglądać płatności bezpośrednie w 2014 roku?

Opublikowano: 2014-03-18 10:44:29, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

15 marca to od 11 lat, tradycyjnie dzień rozpoczynający okres składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatność ONW (dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania) oraz rolno-środowiskowych.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

W dziesięciu poprzednich latach (kampanie od 2004 do 2013 roku) na konta podkarpackich rolników wpłynęła kwota ponad 4 mld zł. Z tego systemu wsparcia korzystało rocznie od 115 000 do 130 000 rolników z terenu Podkarpacia .

Jak będzie w roku 2014 przekonamy się po 9 czerwca , kiedy to zakończy się okres składania wniosków o dopłaty.

Podobnie jak w poprzednich latach w roku bieżącym składając jeden formularz wniosku rolnik może się ubiegać o:

- płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

- płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ( ONW);

- płatności rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007 – 2013;

Szczegółowy wykaz płatności o jakie rolnicy mogą się ubiegać w bieżącym roku znajduje się na pierwszej stronie formularza wniosku obowiązującego w roku 2014 .

Zmiany w 2014 roku

W porównaniu z poprzednimi latami na rok 2014 wprowadzono pewne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wprowadzenia zmian w rozporządzeniach UE. W bieżącym roku nie będzie przyznawana tzw. uzupełniająca płatność obszarowa oraz płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę , uprawianych na trwałych użytkach zielonych tzw. płatność zwierzęca.

Dodatkowo do płatności w 2014 r. kwalifikować się będą użytki rolne, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. i dotychczas nie kwalifikowały się do wsparcia (obarczone kodem DR 10) – oczywiście po warunkiem, ze aktualnie jest na nich prowadzona działalność rolnicza.

Pozostałe płatności przyznawane będą na zasadach i warunkach obowiązujących w 2013 roku.

Wprowadzone zostały także pewne zmiany dotyczące przyznawania tzw. płatności z tyt. ONW polegające na tym, że rolnicy którzy w latach ubiegłych zrealizowali już pięcioletni okres prowadzenia działalności rolniczej na obszarach ONW lub składają po raz pierwszy wniosek o to wsparcie nie będą podejmowali nowych 5-cio letnich zobowiązań, a będą jedynie zobowiązani prowadzić działalność rolniczą na obszarach ONW do końca roku kalendarzowego w którym złożyli wniosek o wsparcie.

Rolnicy, którzy pojęli zobowiązanie z tytułu ONW w roku 2010 i późniejszym, mają obowiązek jego kontynuowania na zasadach dotychczasowych.

Zmiany w „Programie Rolnośrodowiskowym”

Największe zmiany czekają rolników zamierzających w roku 2014 rozpocząć realizację zobowiązania w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy”.

Od bieżącego roku nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania w zakresie Pakietu 3 Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków w ramach Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000.

Także dla zobowiązań rozpoczynających się 15 marca 2014 roku do danej działki rolnej możliwe jest przyznanie płatności z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu. Dodatkowo dla rolników rozpoczynających realizację programu rolnośrodowiskowego wprowadzono szczegółowe limity powierzchniowe oraz tzw. współczynnik dygresywności.

Rolnicy którzy podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe w latach 2010 – 2013 realizują je na zasadach obowiązujących dotychczas.

Wnioski przygotowane w formie papierowej należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub przesyłać przesyłką pocztową na adresy biur powiatowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.

Termin składanie wniosków o dopłaty w ARiMR

Wnioski o przyznanie dopłat, niezależnie od sposobu dostarczenia ich do ARiMR, należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2014 r. Wnioski złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 roku, będą podlegały sankcjom finansowym polegającym na redukcji należnych płatności o 1 % za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Jest także możliwość składania wniosków przez Internet. W tym celu należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji ; formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Agencji arimr.gov.pl

Posiadając dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, można także dokonywać zmian w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich.

Na koniec pragnę zapewnić, że wszystkie biura powiatowe są właściwie przygotowane do przyjmowania wniosków , które można składać w godzinach ich pracy tj. 7.30 do 15.30.

Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników w okresie od 5 do 15 maja wszystkie biura będą przyjmowały wnioski w godzinach od 6.00 do 22.00 , aby umożliwić wszystkim chętnym złożenie ich w terminie podstawowym.

Marek Ordyczyński, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij