Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 lutego 2024 r.

Opublikowano: 2024-02-20 23:42:50, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XCIII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Budżet obywatelski na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r.

3. Uchwała w sprawę zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

4. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Rzeszowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa za 2023 r.

6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 356/7/2024 w rejonie przystanku kolejowego Rzeszów – Osiedle.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 357/8/2024 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów – Dworzysko”.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 352/3/2024 w rejonie ul. Miłocińskiej w Rzeszowie.

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 353/4/2024 w rejonie al. Wyzwolenia w Rzeszowie.

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 354/5/2024 przy al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr .…/.…/2024 „Plac Balcerowicza” w Rzeszowie.

13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i al. mjr. Kopisto w Rzeszowie.

14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 325/1/2022 po północno-zachodniej stronie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie.

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 355/6/2024 „OZE 1” w Rzeszowie.

16. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie konsultacji ze Związkiem Miast Polskich oraz Unią Metropolii Polskich dotyczących przepisów o myjniach samochodowych.

17. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie postulatów ogólnopolskiej kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość”.

18. Uchwała zmieniająca uchwałę nr LV/1282/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie usunięcia pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie.

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego w Rzeszowie.

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Rzeszów-Nowe Miasto).

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Rzeszów-Staromieście).

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych w trybie przetargowym (ul. Żeromskiego 2 i ul. Dąbrowskiego 17).

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (ul. Leszczyńskiego 3).

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (ul. Dąbrowskiego 2).

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (ul. Leszczyńskiego 3).

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (ul. Grunwaldzka 21).

 

 

 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Letniej.

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy M. Borelowskiego w Rzeszowie.

30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy Miedzianej w Rzeszowie.

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (Rzeszów-Wilkowyja Pn.).

32. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej na osiedlu Staromieście.

33. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej na osiedlu Budziwój.

34. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej na osiedlu Zalesie zajętej pod ulicę Storczykową.

35. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zajętej pod rów melioracyjny położonej na osiedlu Załęże.

36. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej na osiedlu Słocina.

37. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej na osiedlu Baranówka (dz. 473/9).

38. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonej na osiedlu Baranówka (dz. nr 1152/25 i 1152/26).

39. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

40. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Rzeszowie.

41. Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Gdańsk realizacji zadań własnych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” w latach: 2024, 2025, 2026.

42. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.

43. Uchwała w sprawie określenia miesięcznej kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie w 2024 roku.

44. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

45. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

46. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych na rok 2024 dla osób stosujących przemoc domową.

47. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanej kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

48. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Rzeszowa na sztandarze Związku Sybiraków – Oddział Rzeszów.

49. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

50. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij