Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa

Opublikowano: 2023-08-05 12:00:00, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty we oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Podmiot niewypłacalny

Podmiotem niewypłacalnym jest podmiot skupujący, tzn. podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych wobec którego:

- ogłoszono upadłość,

- oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości,

- umorzono postępowanie upadłościowe,

- otwarto postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne,

- wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot lub podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przyznawanie rekompensaty

Rekompensata przyznawana jest w drodze decyzji dyrektora Oddziału Terenowego na podstawie:

- pozytywnie zweryfikowanego wniosku o przyznanie rekompensaty

- pozyskanej przez KOWR informacji od podmiotu niewypłacalnego, potwierdzającej istnienie wierzytelności W 2023 r. decyzje będą wydawane w okresie od 15.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2023 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2023. Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR w kwotach netto.

W wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego rachunek w 2023 r. zostanie zasilony środkami budżetu państwa w kwocie 50 mln zł.

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij