Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Kolejny etap renowacji zabytkowego drewnianego kościoła w Bachórcu zakończony

Opublikowano: 2022-11-12 17:39:52, przez: admin, w kategorii: Region

GMINA DUBIECKO. Prace renowacyjne i konserwatorskie przy kościele trwają już od 15 lat. Do tej pory kosztowały blisko 1,4 mln zł.

Fot. dubiecko.plKolejny etap renowacji zabytkowego drewnianego kościoła w Bachórcu zakończonyKolejny etap renowacji zabytkowego drewnianego kościoła w Bachórcu zakończony
Fot. dubiecko.pl

Fot. dubiecko.pl

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Zakończyły się już prace zaplanowane do wykonania w tym roku. Prace budowlane kosztowały ok. 90,2 tys. zł, z czego 80 tys. zł to dotacja z MSWiA (wykonawcą prac była firma „Budo-Mich” z Załęża). Z kolei prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne pochłonęły kolejne 81 tys. zł. Większość kosztów pokryto z dotacji MKiDN oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i budżetu województwa podkarpackiego.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Prace budowlane dotyczyły wykonania oczyszczenia wraz z impregnacją drewnianego gontowego pokrycia połaci dachowych, opierzenia elewacji oraz deskowania ściany szczytowej zabytkowego kościoła drewnianego. W szczególności prace polegały na: ręcznym oczyszczeniu poprzez szczotkowanie gontowego drewnianego pokrycia połaci dachów nawy, prezbiterium, zakrystii, daszków fartucha ochronnego, daszków nad wejściami, deskowania ściany szczytowej wraz z olistwowaniem, opierzenia ścian elewacyjnych kościoła, gzymsów okapowych oraz nad okiennych i stolarki kościoła, ze wszelkiego rodzajów zabrudzeń, przebarwień(sinicy), narośli mchu, grzybów powodujących pleśń, jak również uzupełniono ubytki gontów.

Z kolei prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne polegały na dokończeniu konserwacji technicznej drewna balustrady chóru (kity, impregnacja listew od strony lica, pełna rekonstrukcja brakujących elementów stolarki - listwy, chwosty), rekonstrukcji warstwy zaprawy oraz pracach plastyczno estetycznych w zakresie pełnej rekonstrukcji srebrzeń na elementach snycerskich, wykonaniu prac technicznych przy polichromii (odsłonięcie i podklejenie pierwotnej polichromii, marmoryzacji z XVIII wieku). Prace konserwatorskie zostały wykonane przez Agnieszkę Luboń-Radwańską, dyplomowaną konserwator dzieł sztuki.

Prace te jednak nie zostały jeszcze zakończone i będą kontynuowane w następnych latach.