Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Solina, Mielec, Padew Narodowa... Ranking Gmina Podkarpacia 2020

Opublikowano: 2021-03-23 16:07:03, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODARPACKIE. Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa.

Solina, Mielec, Padew Narodowa... Ranking Gmina Podkarpacia 2020

 

Wyniki Rankingu Gmin 2020 zostały ogłoszone 23 marca podczas Konferencji „Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”, organizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia.

 

Ranking powstał w oparciu o dane statystyki publicznej, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. W wyliczeniu wskaźnika za 2020 r., rokiem bazowym jest rok 2019. W ubiegłych edycjach było to maksymalnie jedenaście wskaźników cząstkowych, w tym roku ich liczba wzrosła do szesnastu. A brano pod uwagę:

-Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019.

-Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019.

-Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2017–2019.

-Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2019r.

-Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017-2019.

-Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2019 r.

-Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – średni wynik w proc.

-Saldo migracji na 1000 ludności w 2019 r.

-Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2019 r.

-Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2019r.

-Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019r.

-Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019r.

-Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019r.

-Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2019r.

-Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019r.

-Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2019r.

 

Pierwsza dziesiątka Rankingu podkarpackich gmin: 1 - Solina (gmina wiejska), 2 - Mielec (gmina miejska), 3 - Padew Narodowa (gmina wiejska), 4 - Głogów Młp. (gmina miejsko-wiejska), 5 - Trzebownisko (gmina wiejska), 6 - Radymno (gmina miejska), 7 - Adamówka (gmina wiejska), 8 - Rymanów (gmina miejsko-wiejska), 9 - Stalowa Wola (gmina miejska) i 10 - Jarosław (gmina miejska).

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij