Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Dawna cerkiew św. Paraskewy w Rzepniku zyska nowy dach

Opublikowano: 2020-07-31 13:20:45, przez: admin, w kategorii: Region

POWIAT KROŚNIEŃSKI. To kolejna inwestycja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, którą remontowane obiekty sakralnej zawdzięczają... nietoperzom.

Fot. wojaszowka.pl

Fot. wojaszowka.pl

 

Inwestycja w kościele w Rzepniku (dawna cerkiew) realizowana będzie w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim". Jego celem jest „zachowanie populacji trzech zagrożonych gatunków nietoperzy: podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), mopka (Barbastella barbastellus), nocka dużego (Myotis myotis) oraz stworzenie warunków do wzrostu ich liczebności poprzez zachowanie czterech kolonii rozrodczych, wraz ze wzrostem liczebności nietoperzy w kolonii, jak również zabezpieczenie miejsc hibernacji nietoperzy”.

 

Zakres prac obejmuje: remont więźby dachu i wymianę zniszczonych elementów drewnianych wraz z wykonaniem nowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej dachu nad prezbiterium, nad zakrystią od strony południowej i od strony północnej, nad apsydą od strony wschodniej oraz wykonanie niezbędnych napraw na dachach wcześniej remontowanych (transepty, nawa główna, babiniec) i montaż instalacji piorunochronnej.

 

Do tego planowane są również prace adaptacyjne na poddaszu kościoła, m.in.: wykonanie platform poziomych (na guano) dla nietoperzy pod szczytami dachów nad babińcem i dachu nad prezbiterium, wyłazów dachowych wraz z wlotami dla nietoperzy w połaciach dachów nad babińcem nad prezbiterium nad zakrystiami oraz nad apsyda od strony południowej, wlotów dla nietoperzy w ścianie szczytowej dachu dwuspadowego nad prezbiterium oraz w ścianie szczytowej nad transeptem od strony północnej, wlotu dla nietoperzy w jednej kopułce cebulastej od strony lasu we wnęce okrągłej ściany zewnętrznej kopułki oraz wykonanie drewnianej kładki dojścia oraz drewnianych schodów nad stropem kolebkowym nad babińcem prowadzących na platformę na guano nietoperzy.

 

Termin składania ofert wyznaczono na 19 sierpnia. Wszystkie prace powinny się zakończyć do 31 marca przyszłego roku.

 

Murowana cerkiew, w której mieści się filialny kościół rzymskokatolicki, wybudowana została w 1912 roku. We wnętrzu znajdują się m.in. ludowy krucyfiks z XIX wieku, cynowa taca z 1 poł. XIX wieku. Obok świątyni stoi dzwonnica z dzwonem datowanym na 1601 r. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 1990 r.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij