Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Stalowa Wola przeznaczy 7 mln zł na przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego

Opublikowano: 2020-03-29 21:37:38, przez: admin, w kategorii: Samorządy

STALOWA WOLA. Władze miasta przedstawiły swój pakiet wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców.

Stalowa Wola przeznaczy 7 mln zł na przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego

 

Główne założenia Parasola ochronnego dla biznesu z terenu Stalowej Woli

Środki finansowe na uruchomienie parasola ochronnego dla firm w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości, umorzeń oraz odroczenia płatności będą pochodzić z wcześniej zaplanowanych wydatków budżetu miasta na:

- inwestycje z zakresu rekreacji i sportu,

- zadania osiedlowe, parkingi, podwórka oraz place zabaw,

- organizacje wydarzeń kulturalnych, dni miasta, dużych wakacyjnych koncertów plenerowych oraz działań promocyjnych miasta,

- administrację publiczną poprzez maksymalny rygor oszczędności w wydatkach bieżących.

 

Fundamentalne reguły budżetu miasta na czas kryzysu:

- Utrzymanie budżetu zrównoważonego bez zaciągania kredytu.

- Utrzymanie inwestycji mieszkaniowych, drogowych oraz rozwojowych.

- Priorytet realizacji inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

- Ochrona bezpieczeństwa i stabilności spółek komunalnych miasta Stalowej Woli realizujących kluczowe usługi dla mieszkańców miasta.

- Maksymalny rygor oszczędności w wydatkach bieżących.

Przedsiębiorstwa dotknięte w pierwszej linii kryzysem gospodarczym, związanym z zasadami społecznej kwarantanny, to mikro i małe firmy z branży handlowej, usługowej, gastronomicznej, hotelarskiej, kosmetycznej, eventowej oraz turystycznej i transportowej.

Całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości za okres trzech kwartałów od kwietnia do grudnia 2020 r. dla wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa zostanie wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej.

Zwolnieniem objęte zostaną:

- Firmy działające na powierzchni do 150 m2

- Branża gastronomiczna oraz hotelarska

- Firmy eventowe z zakresu obsługi wydarzeń kulturalnych oraz masowych

- Firmy turystyczne oraz transportowe

 

Warunki zwolnienia:

- Pogorszenie płynności finansowej firmy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

- W przypadku powierzchni wynajmowanej – pod warunkiem obniżenia czynszu dla najemcy przynajmniej o wartość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

- Niezbędne podjęcie uchwały Rady Miejskiej na podstawie przepisów specustawy gospodarczej planowanej do przyjęcia przez Parlament w najbliższych dniach.

Okres zwolnienia: trzy kwartały bieżącego roku, od kwietnia do grudnia 2020 r.

Szacunkowa liczba podmiotów objętych wsparciem - ok. 800 firm na kwotę 2 mln zł

Wsparcie dla średnich i dużych firm - szczególnie branży produkcyjnej dotkniętej kryzysem pandemii koronawirusa.

 

Na wniosek podatnika możliwe jest:

- Odroczenie płatności podatku, bez naliczania odsetek oraz opłaty prolongacyjnej.

- Po okresie odroczenia indywidualny wniosek podatnika o umorzenie części podatku lub rozłożenie na raty.

Szacowana wartość wsparcia dla przedsiębiorców: 3 miliony zł

Współpraca i wsparcie dla firm za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu

- Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego działającego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej kwotą 1 miliona zł na udzielanie poręczeń dla firm, które znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Inne działania wspierające firmy:

- Umorzenie czynszów dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach miasta Stalowej Woli.

- Zmiana deklaracji śmieciowej oraz umorzenia opłat śmieciowych dla firm, które ograniczyły działalność handlową, usługową oraz produkcyjną ze względu na znaczący spadek obrotów wywołany kryzysem koronawirusa.

- Indywidualne wnioski firm w zakresie opłat śmieciowych – procedura wsparcia będzie uruchomiona od kwietnia.

- Promocja lokalnego biznesu, usług oraz handlu.

Utworzenie dodatkowej rezerwy budżetowej na potrzeby walki z koronawirusem na terenie Stalowej Woli w wysokości 1 miliona zł.

 

Z przeznaczeniem na:

- Wsparcie Szpitala oraz innych jednostek służby zdrowia

- Pomoc dla Służb mundurowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Zakupy materiałów ochrony osobistej, płynów oraz profesjonalnych usług dezynfekcji miejsc publicznych i instytucji na terenie miasta Stalowej Woli.

- Niezbędne zakupy oraz usługi dla osób wymagających wsparcia.

Budżet inwestycyjny miasta jako narzędzie stymulacji gospodarki lokalnej:

- Budownictwo wielorodzinne – rozszerzenie planowanego zakresu dotychczasowych inwestycji o nowe tereny zabudowy mieszkaniowej.

- Inwestycje drogowe dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Stworzenie nowej strefy gospodarczej dla dużych inwestorów.

- Program norweski Rozwój Lokalny – przewartościowanie priorytetów i określenie nowej ścieżki rozwoju miasta przy jeszcze ściślejszej współpracy z lokalnym biznesem.

- Wykorzystanie środków europejskich z RPO Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na walkę ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij