Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Rolnictwo na obszarach problemowych

Opublikowano: 2012-12-02 18:35:19, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

BOGUCHWAŁA. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizują we wtorek 4 grudnia 2012 r. warsztaty w ramach unijnego „Projektu „Rozwój Klastra Dolina Ekologicznej Żywności”.

Ekologiczny teledysk Doliny Ekologicznej ŻywnościEkologiczny teledysk Doliny Ekologicznej ŻywnościEkologiczny teledysk Doliny Ekologicznej ŻywnościEkologiczny teledysk Doliny Ekologicznej Żywności
Ekologiczny teledysk Doliny Ekologicznej Żywności

Spotkanie dotyczyć będzie tzw. obszarów problemowym rolnictwa (OPR) oraz społeczno-ekonomicznemu zróżnicowaniu obszarów wiejskich w Polsce. Na przykładzie projektu „Klaster Dolina Ekologicznej Żywności” przedstawione będą możliwości rozwoju produkcji żywności ekologicznej i współpracy producentów żywności ekologicznej.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

9.00-9.15 Rejestracja uczestników
9.15-9.25 prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – zastępca dyrektora IUNG-PIB w Puławach
mgr inż. Tadeusz Płoszaj – dyrektor PODR w Boguchwale

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Otwarcie warsztatów
9.25-9.45 prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB Puławy Przesłanki racjonalnego wykorzystania gleb Polski
9.45-10.10 prof. dr hab. Andrzej Rosner – IRWiR PAN  Warszawa Społeczno-ekonomiczne  zróżnicowanie obszarów wiejskich

10.10-10.40 przerwa

10.40-11.00 dr Jan Jadczyszyn - IUNG-PIB Puławy Obszary Problemowe Rolnictwa w Polsce
11.00-11.20 prof. dr hab. Wiesław Musiał – UR Kraków, Rolnictwo na obszarach górskich – kierunki dywersyfikacji działalności
11.20-11.40 dr Jan Jadczyszyn - IUNG-PIB Puławy, Warunki i rozwój działalności alternatywnej na obszarach OPR w ocenie gmin
11.40-12.10 przerwa kawowa z degustacją lokalnej produkcji ekologicznej
12.10-12.30 dr Krzysztof Jończyk - IUNG-PIB Puławy, Klaster  Dolina  Ekologicznej Żywności jako sposób na promocję i współpracę producentów żywności ekologicznej
12.30-12.50 mgr inż. Marek Wójcik – PODR Boguchwała, Fundusze wsparcia obszarów wiejskich – nowe perspektywy
12.50-13.10 Klaster Dolina Ekologicznej Żywności – przedstawiciele firm „JK” i „PPHU Bio – Eko” Produkcja ekologiczna na przykładzie przetwórstwa  mięsa i zbóż  - specyfika rynku, perspektywy rozwoju
13.10-13.30 Dyskusja i podsumowanie warsztatów