Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Opieka zdrowotna na Podkarpaciu. Dane za 2018 r.

Opublikowano: 2019-11-11 18:25:14, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. No jest, jak jest. Przynajmniej statystycznie... Tu rąbka tajemnicy uchylił nieco Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W końcu 2018 r. w województwie podkarpackim działało 1721 podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 1229 przychodni, 82 praktyki lekarskie oraz 410 praktyk lekarskich stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. W porównaniu z rokiem 2017 liczba przychodni zmniejszyła się o 1 proc. (w miastach o 0,9 proc., natomiast na wsi o 1,3 proc.). W przypadku praktyk lekarskich i stomatologicznych również nastąpił spadek o 1 proc. W miastach zaobserwowano zmniejszenie się liczby praktyk ogółem o 3,3 proc. natomiast na terenach wiejskich odnotowano wzrost o 3,8 proc. Na jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało 1237 osób.

 

W ubiegłym roku w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono ponad 16147,3 tys. porad, w tym ponad 12103,3 tys. w miastach. Liczba udzielonych porad zmniejszyła się w stosunku do 2017 r. o 0,5 proc. W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono 55,3 proc. porad ambulatoryjnych, a 44,7 proc. w opiece specjalistycznej w tym 11,8 proc. przez lekarzy dentystów. Przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 r. wyniosła 7,6, przy czym wskaźnik ten był prawie czterokrotnie wyższy w miastach niż na wsi i wyniósł odpowiednio 13,8 i 3,5.

 

Ponad połowę porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono kobietom (ponad 4963,5 tys. porad, co stanowiło 55,6 proc.). Natomiast w specjalistycznej opiece zdrowotnej kobietom udzielono 4114,9 tys. (porad - 57 proc. wszystkich porad).

 

Z analizy struktury udzielonych porad wynika, że osobom powyżej 65 roku życia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono ich 4615,9 tys. co stanowiło 28,6 proc. porad ogółem. Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielono 3268,9 tys. co stanowiło 20,2 proc. wszystkich porad świadczonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 

W ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczona jest również opieka specjalistyczna. W jej zakres wchodzą porady lekarskie oraz stomatologiczne. W roku 2018 ogółem udzielono ponad 7219,9 tys. porad specjalistycznych. Zdecydowaną większość wszystkich porad specjalistycznych stanowiły porady lekarskie - 73,6 proc. W odniesieniu do 2017 r. nastąpił wzrost porad stomatologicznych o 3,4 proc., zmniejszyła się natomiast liczba udzielonych porad lekarskich o 2,7 proc. Liczba udzielonych porad zmniejszyła się w stosunku do 2017 roku o 0,5 proc.

 

Według stanu z końca 2018 r. na terenie Podkarpacia w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego funkcjonowały 104 zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodziło: 90 zespołów ratownictwa medycznego (22 specjalistyczne i 68 podstawowych), 13 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz jedno lotnicze pogotowie ratunkowe. Z systemem współpracowało także 10 izb przyjęć oraz 3 centra urazowe. W ciągu 2018 r. odnotowano prawie 141 tys. wyjazdów/wylotów na miejsce zdarzenia, o 1,5 proc. mniej niż w 2017 r. Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy 143,9 tys. osób.

 

Na koniec 2018 r. sprzedaż leków i środków medycznych, według zebranych danych, prowadzona była przez 687 aptek ogólnodostępnych oraz 124 punkty apteczne. Porównując liczbę aptek oraz punktów aptecznych z rokiem 2017 można zauważyć, że ich liczba zmniejszyła się odpowiednio o 3,8 proc. i 3,1 proc. W 2018 r. w podkarpackich aptekach i punktach aptecznych pracowało łącznie 3509 osób. Spośród nich ponad połowę kadry stanowili technicy farmaceutyczni - 59,7 proc., magistrzy farmacji – 34,6 proc. Wśród techników farmaceutycznych oraz magistrów farmacji zdecydowaną większość stanowiły kobiety - 84,3 proc. ogółu osób zatrudnionych w aptekach i punktach aptecznych.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij