Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Susza zagraża Podkarpaciu. Raport Instytutu w Puławach z 24 lipca 2019

Opublikowano: 2019-07-25 09:53:51, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

PODKARPACKIE, KRAJ. Instytut Nawożenia, Upraw i Gleboznastwa - Państwowy Instytut Badawczy o zagrożeniu suszą.

Fot. Pixabay/CC0Susza zagraża Podkarpaciu. Raport Instytutu w Puławach z 24 lipca 2019
Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -133 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 39 mmw stosunku do poprzedniego okresu (11 V-10 VII).

Największy deficyt wody w okresie 21 maj – 20 lipiec br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartość KBW osiąga od -240 do -249 mm. Na przeważającym obszarze województwa: lubuskiego, wielkopolskiego, północnej części woj. łódzkiego oraz w zachodnich rejonach woj. mazowieckiego i lubelskiego deficyt wody wynosi od -200 mm do -240 mm. Duży deficyt wody od -170 do -200 mm notowano na dużym terenie województw: zachodniopomorskiego, w części północnej województw: lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, w części południowej woj. podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz w zachodnich terytoriach woj. kujawsko-pomorskiego. Na południu kraju w woj. małopolskim, podkarpackim, dolnośląskim oraz na północy Polski w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody wynoszące od -50 do -119 mm.

Zobacz mapą w powiększeniu

Suszę rolniczą notowano na terenie województw:

 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Opolskiego,
 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Lubelskiego,
 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Śląskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Warmińsko – mazurskiego.

 

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach, wśród:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Buraka cukrowego,
 • Ziemniaka,
 • Chmielu.

 

Tabela 1 prezentuje zasięg suszy rolniczej w obecnym okresie sześciodekadowym dla poszczególnych upraw, natomiast tabela 2 zawiera informację o powierzchni gruntów ornych zajętych przez suszę.

Tabela 1. Zasięg suszy rolniczej w okresie 21 maj – 20 lipiec – udział (%) gmin w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaUdział gmin zagrożonych suszą (w %)w Polsce
1. Kukurydza na ziarno 68,31
2. Kukurydza na kiszonkę 68,31
3. Krzewy owocowe 65,68
4. Rośliny strączkowe 62,58
5. Zboża jare 60,44
6. Zboża ozime 53,05
7. Warzywa gruntowe 50,59
8. Tytoń 49,86
9. Truskawki 45,74
10. Drzewa owocowe 36,58
11. Chmiel 31,17
12. Ziemniak 25,84
13. Burak cukrowy 9,04

 

Tabela. 2. Zasięg suszy rolniczej jako udział (%) potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaUdział powierzchni zagrożonej suszą (%)w Polsce
1. Krzewy owocowe 45,18
2. Kukurydza na ziarno 41,75
3. Kukurydza na kiszonkę 41,75
4. Rośliny strączkowe 40,66
5. Zboża jare 39,15
6. Tytoń 31,46
7. Zboża ozime 29,73
8. Warzywa gruntowe 28,67
9. Truskawki 24,95
10. Drzewa owocowe 16,52
11. Chmiel 13,91
12. Ziemniak 10,30
13. Burak cukrowy 3,29

 

W siódmym okresie raportowania od 21 maja do 20 lipca 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 1692 gminach Polski (68,31% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 815 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 41,75% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 87,78
2. łódzkie 177 177 100,00 81,48
3. opolskie 71 71 100,00 32,86
4. wielkopolskie 226 226 100,00 94,45
5. zachodniopomorskie 113 113 100,00 43,90
6. mazowieckie 314 310 98,73 63,52
7. lubelskie 213 199 93,43 39,01
8. kujawsko-pomorskie 144 116 80,56 41,04
9. podlaskie 118 92 77,97 33,41
10. dolnośląskie 169 106 62,72 25,05
11. śląskie 167 104 62,28 27,82
12. świętokrzyskie 102 61 59,80 12,62
13. pomorskie 123 25 20,33 4,39
14. podkarpackie 160 9 5,62 0,72
15. warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,00

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę Odnotowano ją w 1692 gminach Polski (68,31% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 815 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 41,75% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 87,78
2. łódzkie 177 177 100,00 81,48
3. opolskie 71 71 100,00 32,86
4. wielkopolskie 226 226 100,00 94,45
5. zachodniopomorskie 113 113 100,00 43,90
6. mazowieckie 314 310 98,73 63,52
7. lubelskie 213 199 93,43 39,01
8. kujawsko-pomorskie 144 116 80,56 41,04
9. podlaskie 118 92 77,97 33,41
10. dolnośląskie 169 106 62,72 25,05
11. śląskie 167 104 62,28 27,82
12. świętokrzyskie 102 61 59,80 12,62
13. pomorskie 123 25 20,33 4,39
14. podkarpackie 160 9 5,62 0,72
15. warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,00

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiław 1627 gminach Polski (65,68% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 703 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano jąw 14 województwach na powierzchni 45,18% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 5.

Tab. 5. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 96,26
2. łódzkie 177 177 100,00 90,22
3. wielkopolskie 226 226 100,00 98,26
4. zachodniopomorskie 113 113 100,00 50,36
5. opolskie 71 70 98,59 38,17
6. mazowieckie 314 306 97,45 67,35
7. lubelskie 213 189 88,73 43,86
8. kujawsko-pomorskie 144 114 79,17 48,04
9. podlaskie 118 88 74,58 34,03
10. dolnośląskie 169 101 59,76 27,35
11. śląskie 167 99 59,28 31,58
12. świętokrzyskie 102 39 38,24 10,34
13. pomorskie 123 18 14,63 4,57
14. podkarpackie 160 5 3,12 0,35

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 1550 gminach Polski (62,58% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 813 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 40,66% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 91,73
2. łódzkie 177 177 100,00 84,16
3. wielkopolskie 226 226 100,00 96,14
4. opolskie 71 70 98,59 32,63
5. zachodniopomorskie 113 109 96,46 41,73
6. mazowieckie 314 297 94,59 60,53
7. lubelskie 213 182 85,45 38,85
8. kujawsko-pomorskie 144 107 74,31 39,20
9. podlaskie 118 77 65,25 26,13
10. dolnośląskie 169 93 55,03 25,22
11. śląskie 167 88 52,69 23,88
12. świętokrzyskie 102 25 24,51 6,67
13. pomorskie 123 14 11,38 2,12
14. podkarpackie 160 3 1,88 0,14

 

W tym okresie raportowania od 21 maja do 20 lipca 2019 r. zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1492 gminach Polski (60,44% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 545 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 39,15% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 7.

Tab. 7. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 91,31
2. łódzkie 177 177 100,00 82,88
3. wielkopolskie 226 226 100,00 95,67
4. opolskie 71 68 95,77 32,45
5. zachodniopomorskie 113 108 95,58 38,38
6. mazowieckie 314 291 92,68 57,58
7. lubelskie 213 175 82,16 37,01
8. kujawsko-pomorskie 144 103 71,53 37,06
9. podlaskie 118 69 58,47 21,51
10. dolnośląskie 169 89 52,66 24,70
11. śląskie 167 76 45,51 21,85
12. świętokrzyskie 102 20 19,61 5,29
13. pomorskie 123 10 8,13 1,44
14. podkarpackie 160 3 1,88 0,06

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiław 1314 gminach Polski (53,05% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 614 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 13 województwach na powierzchni 29,73% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród zbóż ozimych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 8.

Tab. 8. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 82,96
2. łódzkie 177 177 100,00 71,82
3. wielkopolskie 226 226 100,00 87,85
4. opolskie 71 67 94,37 29,37
5. mazowieckie 314 266 84,71 37,27
6. lubelskie 213 159 74,65 25,94
7. zachodniopomorskie 113 65 57,52 15,37
8. kujawsko-pomorskie 144 82 56,94 21,24
9. dolnośląskie 169 77 45,56 20,04
10. podlaskie 118 51 43,22 12,14
11. śląskie 167 51 30,54 9,98
12. świętokrzyskie 102 9 8,82 1,37
13. pomorskie 123 2 1,63 0,34

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 1253 gminach Polski (50,59 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 827. Odnotowano ją w 13 województwach na powierzchni 28,67% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 9.

Tab. 9. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 83,08
2. wielkopolskie 226 226 100,00 87,76
3. łódzkie 177 175 98,87 70,49
4. opolskie 71 66 92,96 28,55
5. mazowieckie 314 255 81,21 34,76
6. lubelskie 213 156 73,24 24,83
7. zachodniopomorskie 113 61 53,98 13,45
8. kujawsko-pomorskie 144 67 46,53 18,84
9. dolnośląskie 169 73 43,20 19,52
10. podlaskie 118 44 37,29 10,50
11. śląskie 167 40 23,95 7,92
12. świętokrzyskie 102 7 6,86 0,45
13. pomorskie 123 1 0,81 0,05

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 1235 gminach Polski (49,86 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 823. Odnotowano ją w 13 województwach na powierzchni 31,46% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 10.

Tab. 10. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 89,81
2. wielkopolskie 226 226 100,00 92,33
3. łódzkie 177 174 98,31 75,08
4. opolskie 71 64 90,14 31,26
5. mazowieckie 314 253 80,57 39,26
6. lubelskie 213 154 72,30 29,27
7. zachodniopomorskie 113 56 49,56 16,36
8. kujawsko-pomorskie 144 65 45,14 25,39
9. dolnośląskie 169 74 43,79 21,19
10. podlaskie 118 41 34,75 9,81
11. śląskie 167 40 23,95 9,68
12. świętokrzyskie 102 5 4,90 0,34
13. pomorskie 123 1 0,81 0,02

 

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 1133 gminach Polski (45,74% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 610. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 24,95% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 81,22
2. wielkopolskie 226 226 100,00 85,42
3. łódzkie 177 170 96,05 65,95
4. opolskie 71 62 87,32 23,76
5. mazowieckie 314 230 73,25 28,07
6. lubelskie 213 138 64,79 18,26
7. zachodniopomorskie 113 50 44,25 8,40
8. kujawsko-pomorskie 144 55 38,19 11,99
9. dolnośląskie 169 64 37,87 16,61
10. podlaskie 118 26 22,03 3,39
11. śląskie 167 29 17,37 5,32
12. świętokrzyskie 102 1 0,98 0,05

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiław 906 gminach Polski (36,58% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 603. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 16,52% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 12.

Tab. 12. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. wielkopolskie 226 224 99,12 68,16
2. lubuskie 82 79 96,34 65,12
3. łódzkie 177 157 88,70 47,63
4. opolskie 71 56 78,87 9,86
5. mazowieckie 314 163 51,91 13,71
6. lubelskie 213 99 46,48 8,88
7. dolnośląskie 169 53 31,36 8,52
8. zachodniopomorskie 113 28 24,78 3,68
9. kujawsko-pomorskie 144 34 23,61 4,59
10. śląskie 167 12 7,19 0,96
11. podlaskie 118 1 0,85 0,00

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 772 gminach Polski (31,17 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 661 gmin. Odnotowano ją w 9 województwach na powierzchni 13,91% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 13.

Tab. 13. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. wielkopolskie 226 223 98,67 64,29
2. lubuskie 82 78 95,12 62,81
3. łódzkie 177 146 82,49 39,67
4. opolskie 71 53 74,65 7,18
5. mazowieckie 314 118 37,58 8,50
6. lubelskie 213 72 33,80 4,77
7. dolnośląskie 169 45 26,63 6,64
8. zachodniopomorskie 113 19 16,81 2,08
9. kujawsko-pomorskie 144 18 12,50 1,74

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 640 gminach Polski (25,84 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 549 gmin. Odnotowano ją w 9 województwach na powierzchni 10,30% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 14.

Tab. 14. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. wielkopolskie 226 216 95,58 49,44
2. lubuskie 82 75 91,46 58,50
3. łódzkie 177 124 70,06 26,51
4. opolskie 71 33 46,48 4,06
5. mazowieckie 314 89 28,34 5,19
6. lubelskie 213 49 23,00 2,81
7. dolnośląskie 169 35 20,71 3,85
8. zachodniopomorskie 113 10 8,85 1,33
9. kujawsko-pomorskie 144 9 6,25 1,00

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 224 gminach Polski (9,04 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 153 gminy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 3,29% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 15.

Tab. 15. Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 58 70,73 20,85
2. wielkopolskie 226 130 57,52 22,93
3. łódzkie 177 27 15,25 2,99
4. zachodniopomorskie 113 4 3,54 0,42
5. dolnośląskie 169 2 1,18 0,04
6. mazowieckie 314 3 0,96 0,00

 

Tegoroczny maj był zimny. Na północnych obszarach kraju oraz na Przedgórzu Sudeckim notowano temperaturę od 10 do 12°C. Na wschodnich obszarach wynosiła ok. 13°C i była niższa od normy wieloletniej o ok. 1°C. Na pozostałej części kraju temperatura wynosiła od 12 do 13°C. Na południowo-zachodnich terenach Polski notowano temperaturę powietrza niższą od normy wieloletniej (1981-2010) o ponad 2°C a na pozostałej zachodniej części kraju niższą od 1 do 2°C.

W czerwcu było bardzo ciepło. W przeważającej części Polski temperatura powietrza wynosiła od 20 do 22°C (w pierwszej dekadzie) i od 22 do 24°C a miejscami nawet do ponad 24°C (w drugiej i trzeciej dekadzie). Najchłodniej było w północnej i południowej części kraju od 19 do 20°C (w pierwszej dekadzie) i od 19 do 21°C w drugiej i trzeciej dekadzie.

Pierwsza i druga dekada lipca były chłodne. W pierwszej dekadzie najzimniej było w części północnej Polski z temperaturą od poniżej 14,5 do 16°C. W części południowej było nieco cieplej od 16 do 19°C. Najcieplej było na Pogórzu Karpackim z temperatura minimalnie przekraczającą 19°C. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca najzimniej było we wschodnich terenach Polski od 16 do 17°C a najcieplej w zachodnich od 17 do 18°C.

W maju na przeważającym obszarze Polski opady były wysokie. Natomiast na Pobrzeżu Słowińskim, na północnych obszarach Pojezierza Pomorskiego oraz we wschodniej części Niziny Południowowielkopolskiej (Równina Kutnowska, Wysoczyna Kłodawska, Równina Łowicko-Błońska, Wzniesienie Łódzkie, Wysoczyzna Łaska, Kotlina Grabowska, Wysoczyzna Złoczewska, Kotlina Szczercowska) notowano opady mniejsze, wynoszące od 40 do 60 mm (stanowiły one od ok. 70 do 100% normy). Na pozostałym obszarze kraju notowano opady od ponad 60 do 150 mm (tj. od 100 do 180% normy).

Pierwsza dekada czerwca na przeważającym obszarze kraju była bardzo sucha z opadami poniżej 5 mm, a miejscami w ogóle nie występującymi. Jedynie w północno-zachodniej części kraju notowano większe opady od 10 do 50 mm oraz we wschodnich terenach Polski od 10 do 30 mm. Natomiast w drugiej i trzeciej dekadzie tego miesiąca w części południowej i środkowej Polski opady były w dalszym ciągu niskie od 5 mm (a miejscami w ogóle nie wystąpiły) do 15 mm. Stosunkowo wysokie opady notowano w północnej części kraju (w drugiej dekadzie) oraz miejscami we wschodniej części Polski (w trzeciej dekadzie) od 20 do ponad 50 mm.

W pierwszej dekadzie lipca opady były bardzo zróżnicowane. W północnej części wynosiły od 15 nawet do ponad 50 mm. Natomiast w części środkowej od 5 do 15 mm a w południowych obszarach kraju nawet poniżej 5mm. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca opady w całej Polsce były bardzo małe od poniżej 5 do 10 mm. Jedynie w południo-zachodnich rejonach kraju oraz na terenie gór notowano nieco większe opady od 10 do 30 mm.

W ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano bardzo duży deficyt wody. Niedobór wody dla roślin uprawnych w obecnym okresie powiększył się w Polsce na wielu obszarach od 20 do 30 mm, a w niektórych terenach przekroczył nawet 30 mm. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił znaczny wzrost liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wzrost ten wynosił od 545 do 827 gmin, jedynie w przypadku buraka był mniejszy i wynosił 153 gminy. Suszą objęte są wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw.

Dyrektor: Prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek

Opracowali: dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw., dr hab. Rafał Pudełko, dr Katarzyna Żyłowska, dr Jan Jadczyszyn, mgr Piotr Koza, mgr Elżbieta Wróblewska, mgr Agata Nowak

Więcej o: susza, pogoda

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij