Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Krystyna Wróblewska - kandydat do Sejmu RP
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 18 czerwca 2019 r.

Opublikowano: 2019-06-11 13:39:28, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 18 czerwca 2019 r.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Rzeszowa za 2018 rok – prezentacja.

 2.  Debata nad raportem o stanie gminy.

 3. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa wotum zaufania.

 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2018 rok (druk: XV/17/2019)
  Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2018 rokSprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Samorządowych Instytucji Kultury za 2018 r.Informacja po stanie mienia Miasta Rzeszowa.

 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2018 rok (druk: XIV/6/2019).

 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XV/19/2019).

 7. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (druk: XV/20/2019).

 8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 roku (druk: XV/18/2019).

 9. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk: XIV/5/2019).

 10. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie – w części dotyczącej terenu MW/U.

 13. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk: XIV/13/2019).

 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032 (druk: XV/15/2019).

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Iwonickiej (druk: XIV/1/2019).

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego (druk: XIV/11/2019).

  Mieczysław Miazga - kandydat na posła

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Świętego Marcina (druk: XIV/2/2019).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Partyzantów (druk: XIV/4/2019).

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Kwarcowej (druk: XIV/10/2019).

 20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Jagodowej, Ciepłowniczej, Borowej, Koło (druk: XIV/3/2019).

 21. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Karkonowskiej, Brydaka, Podkarpackiej (druk: XIV/12/2019).

 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.

 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: XIV/9/2019).

 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w obrębie 220 Rzeszów – Załęże).

 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”).

 26. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Łącznej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.

 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 28. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące utworzenia miejskiego programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na wodę deszczową (druk: XV/23/2019).

 29. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących pomnika przyrody (druk: XIV/7/2019).

 30. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk: XIV/8/2019).

 31. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: XV/21/2019).

 32. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: XV/22/2019).

 33. Uchwała w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Rzeszowa do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa (druk: XV/16/2019).

 34. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa (druk: XIV/14//2019).

 35. Informacja Prezydenta Miasta na temat procedury odbioru oraz podstaw w oparciu, o które Miasto Rzeszów przyjęło wykonanie robót na ul. 3 Maja w związku z prowadzoną w 2017 roku modernizacją. 

  Stanisław Ożóg - kandydat do Senatu RP

 36. Oświadczenia i informacje.

 37. Interpelacje i zapytania.

 38. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij