Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Europejskie Forum Rolnicze 2019 – o innowacjach w polskim rolnictwie

Opublikowano: 2019-02-28 18:19:35, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Już jutro, w piątek 1 marca rozpoczyna się II. edycja Europejskiego Forum Rolniczego. Jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej odbędzie się w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa i potrwa do soboty. Wśród głównych tematów Forum będą innowacje i zastosowanie nowych technologii w rolnictwie.

Europejskie Forum Rolnicze 2019 – o innowacjach w polskim rolnictwie

 

Jakie są priorytety dotyczące wprowadzania innowacji w rolnictwie, zarówno te stojące przed polskimi rolnikami, jak i administracją rządową? Na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój rozwiązań dotyczących tzw. smart farming i czego w najbliższym czasie mogą spodziewać się rolnicy i konsumenci?

 

O najważniejszych wyzwaniach stojących przed branżą rolno-spożywczą w zakresie innowacji oraz efektywnej pomocy ze strony państwa w ich wprowadzaniu będą rozmawiać uczestnicy debaty pt. „Innowacje w branży rolno-spożywczej”. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Jerzy Buzek – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Marek Zagórski – minister cyfryzacji RP, Wolfgang Burtscher – zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Krzysztof Jurgiel – były minister rolnictwa, Piotr Serafin – dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Adam Banaszak – członek zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

– W ramach dyskusji dotyczącej innowacji będziemy chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, na jakim etapie innowacyjności w polskim rolnictwie i produkcji rolno-spożywczej obecnie jesteśmy, a także jak efektywnie je wprowadzać i koordynować, aby zapewnić współpracę na płaszczyźnie rolnictwa, biznesu oraz administracji rządowej. Podczas debaty nie zabraknie również pytań o cele, priorytety oraz etapy realizacji programów dotyczących innowacyjności, np. w zakresie cyfryzacji czy bezpieczeństwa żywności oraz współpracy z agendami Unii Europejskiej – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, współorganizatora Forum.

 

Tematy Forum w 2019 roku

 

Europejskie Forum Rolnicze tradycyjnie już rozpocznie debata nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE w nowej perspektywie budżetowej z udziałem, m.in. komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Phila Hogana oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi RP – Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także przedstawicieli resortów rolnictwa, m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Węgier oraz Czech.

 

Podczas Forum odbędzie się także dyskusja w formule dialogu obywatelskiego nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla wzrostu znaczenia obszarów wiejskich w Polsce. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: premier Mateusz Morawiecki, Phil Hogan – komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematyka dyskusji będzie obejmowała skuteczne sposoby realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz to, jak wpisuje się ona w cele WPR oraz jakie bariery w największym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesu w tym obszarze.

 

W 2019 roku po raz pierwszy w ramach Europejskiego Forum Rolniczego zostanie poruszona także kwestia stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi. Do dyskusji z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju Wsi RP, zostali zaproszeni przedstawiciele resortów rolnictwa z krajów afrykańskich i azjatyckich.

 

Europejskie Forum Rolnicze – ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa

 

W ramach II. edycji Forum uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się także z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Swoje produkty i usługi przedstawią, m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń, paliw oraz branży nawozowo-chemicznej, w tym m.in. Grupa Orlen (Partner Strategiczny Forum), KWS Polska (Partner Główny Forum) oraz Partnerzy Forum: BASF Polska, SHiUZ Bydgoszcz, Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Chemirol, AGRO Ubezpieczenia, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) oraz Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA. Bronisze oraz PKO Bank Polski. Wśród wystawców Forum znajdą się również, m.in.: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), SatRevolution, Krajowa Spółka Cukrowa S.A., SWIMER, OSM Koło, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz 365FarmNet. Partnerem Technologicznym Forum jest Orange.

 

O innowacyjnych rozwiązaniach dla rolnictwa będą mówić także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, instytucji administrującej m.in. Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. KOWR pracuje nad rozwiązaniami wprowadzającymi platformę żywnościową oraz wykorzystanie teledetekcji w rolnictwie.

 

Europejskie Forum Rolnicze 2019 odbędzie się w dn. 1-2 marca 2019 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce/k. Rzeszowa. Udział w Forum jest bezpłatny.

 

Patronat honorowy nad Europejskim Forum Rolniczym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jan Krzysztof Ardanowski. Partnerem regionalnym wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

 

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP
Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości