Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 18 grudnia 2018 r.

Opublikowano: 2018-12-13 12:51:28, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali posiedzeń Ratusza odbędzie się III sesja Rady Miasta Rzeszowa.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

 

Proponowany porządek obrad:

 1.  Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 rok.

 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 r.

 6. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (druk: III/4/2018).

 7.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 8. Informacja o zmianach w ustawie o samorządzie gminnym.

 9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. MPZP
  Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacyjnej w rejonie al. Sikorskiego).

 10.   Uchwala w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz. 1.

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Stadionowej (druk: III/1/2018).

 13.  Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania (druk: III/7/2018).

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy (druk: III/3/2018).

 15. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (druk: III/2/2018).

 16.  Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2019 rok (druk: III/6/2018).

 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk: III/5/2018).

 18.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.

 19.  Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta Rzeszowa (druk: II/4/2018).

 20. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rzeszowa (druk: II/5/2018).

 21. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta (druk: III/8/2018).

 22. Oświadczenia i informacje. 

 23. Interpelacje i zapytania.

 24. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

4a.Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

10a.Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

14a.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

17a.Uchwała w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa.

18a. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Dynowska).

21a. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa (rezygnacja Pana Andrzeja Deca).

21b.Uchwała W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa (o Pana Andrzeja Deca).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij