Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym – październik 2018

Opublikowano: 2018-10-28 18:25:59, przez: admin, w kategorii: Biznes

Propozycje zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały przesłane Komisje Europejskiej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP, czyli urząd marszałkowski w styczniu tego roku. 11 października br. Komisja Europejska dała zielone światło do ich wprowadzenia.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Samorząd województwa (województwo podkarpackie) chciał zmienić niektóre zapisy programu, ponieważ od 2015 roku (czyli zatwierdzenia Programu przez Komisję) nastąpiło wiele wydarzeń, m.in. inna jest sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. plan Morawieckiego), zmodyfikowana została Umowa partnerstwa, czyli swego rodzaju kontrakt między polskim rządem a Komisją Europejską, określający najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich. Pojawiło się też wiele zmian w prawie.

Doświadczenia związane z realizacją RPO WP pokazały , że potrzebne są rozwiązania, mające na celu szybsze i skuteczniejsze wdrażanie, m.in. przesunięcie środków na te działania, w których będą one najlepiej wykorzystane czy zmiany we wskaźnikach Programu (np. w osi priorytetowej III. Czysta energia).

 

Główne punkty na któe zgodziła się Komisja Europejska

 

- Poszerzenie katalogu o nowe typy projektów, m.in. minimalizacja zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności; przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej; szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne oraz modyfikacja istniejących, np. rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów; realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, osiągających wysokie wyniki w nauce; podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu zastosowania aktywizujących metod pracy z uczniem.

- Poszerzenie katalogu grup docelowych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in.: osoby ubogie pracujące; osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych; reemigranci; imigranci; osoby w wieku aktywności zawodowej; rodziny adopcyjne; kandydaci na rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze; kandydaci na osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; kandydaci na asystentów rodziny; kandydaci na koordynatorów pieczy zastępczej; osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem; kandydaci do świadczenia usług asystenckich.

- Aktualizację zapisów dotyczących planowanego wykorzystania instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej.

- Zmianę wartości niektórych wskaźników zaplanowanych w Programie.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij