Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w ZUS (Oddział w Rzeszowie)

Opublikowano: 2018-09-14 10:09:30, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji

ZUS Oddział w Rzeszowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

35-075 Rzeszów

Al. Piłsudskiego 12

Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie średnie

Pożądane:

- wykształcenie wyższe zawodowe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)

- minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego lub praw do emerytur i rent

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu

- umiejętność komunikowania się w piśmie i w mowie

- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- mile widziana znajomość języka hiszpańskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia rejestrację spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji i właściwy obieg dokumentacji w tych sprawach.

 

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce wymagana klauzula)

- kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie średnie

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 

Termin, do którego należy składać dokumenty

14 września 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie.

 

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Telefon kontaktowy 178675025

 

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- jest przewidziany test wiedzy merytorycznej i rozmowa kwalifikacyjna

 

Warunki pracy

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 4 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1piętrze,

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wymagana klauzula

 

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 Klauzula RODO dla kandydatów http://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/klauzula-rodo-dla-kandydatow

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij