Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach 2018

Opublikowano: 2018-09-12 14:45:15, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. O tym, jak efektywnie realizować projekty promocyjne aby osiągnąć zaplanowane rezultaty przy jednoczesnej rentowności projektu, będą rozmawiać goście zgromadzeni na VIII Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 25-26 października.

Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach 2018

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się przy pomocy formularza dostępnego na stronie wydarzania: http://www.podkarpackie.org.pl/regulamin-kongresu/. Znajduje się również na niej program wydarzenia.

 

O skutecznej kampanii promocyjnej możemy mówić wtedy, gdy w sposób mierzalny widać jej efekty. Rozumiemy przez to m.in.: wzrost rozpoznawalności marki miejsca pośród mieszkańców kraju i turystów, wzrost ruchu turystycznego czy realizację inwestycji przez podmioty zewnętrzne, a co za tym idzie, wzrost wpływów do lokalnego budżetu. Marketing terytorialny powinien integrować lokalną społeczność oraz budować poczucie dumy i przywiązania do miasta czy regionu. Jest to proces, który może trwać bardzo długo, ale warto go zrealizować. Dobrze przemyślana strategia marketingowa daje szanse na rozwój zarówno danego miejsca, jak i ludzi go zamieszkujących – mówi Maciej Jaskot, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

Kampania promocyjna niezależnie od czasu jej realizacji może przybierać różne formy. Niemniej jednak, jako wypadkowa przyjętej koncepcji musi opierać się na kluczowej idei - pokazaniu tego co najlepsze i unikatowe w danym regionie czy miejscu. Coraz częściej kampanie wizerunkowe opierają się na działaniach w nowych mediach tj. witrynach internetowych powstałych na potrzeby projektu, portalach informacyjnych, blogach, profilach na serwisach i portalach społecznościowych oraz z zaangażowaniem influencerów. Najmocniej przemawia za tym fakt, że od kilku lat tego typu media przestały być domeną ludzi młodych. Obecnie z Facebooka, portali informacyjnych oraz smartphonów korzystają z powodzeniem także osoby po 60 roku życia. Daje to możliwość, aby za pomocą tych narzędzi dotrzeć do szerszego niż kiedykolwiek grona odbiorców.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Nowoczesny marketing nierozerwalnie już łączy się z nowymi mediami, które trzeba oswoić i nauczyć się z nich korzystać, aby nie pozostać w tyle. Powinny o tym pamiętać także jednostki samorządu terytorialnego podczas realizowania kampanii promocyjnych. Jest to o tyle ważne, że dzięki opisywanym narzędziom mamy możliwość otrzymania błyskawicznego feedbacku, a przecież to właśnie reakcje odbiorców kampanii są najważniejsze. Tutaj w czasie rzeczywistym możemy kreować komunikację. W tym miejscu pojawia się ważna rola zespołu odpowiadającego za realizację kampanii – ich doświadczenie, sposób moderowania komunikacji, reakcja na sytuacje kryzysowe i umiejętność oceny potencjału i atrakcyjności dystrybuowanych treści są niezbędne do właściwego ukierunkowania pożądanego przez nas przekazu.

 

– Tworzenie kampanii promocyjnej nie powinno odbywać się według jednego, przyjętego szablonu, gdyż jest to droga donikąd. Jest ona żywym tworem, dlatego czasami trzeba odejść od sztywnych ram przyjętych w koncepcji, kiedy widzimy, że podczas jej wdrażania dzieją się rzeczy niezamierzone, których czasami nie sposób przewidzieć – dr hab. Dariusz Tworzydło, Prezes Exacto Sp. z o.o, i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Czy więc kampania promocyjna rozumiana w tradycyjnym znaczeniu tego słowa przestaje mieć znaczenie? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej koncepcji. Warto pomyśleć o wykorzystaniu różnych form i środków przekazu. Kluczem jednak pozostaje spójność treści i obrazu we wszystkich działaniach realizowanych podczas kampanii.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Podczas VIII Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach będziemy omawiać m.in. przykłady kampanii, które w ostatnim czasie zakończyły się sukcesem i przełożyły się na mierzalne osiągnięcia. Aby zostać uczestnikiem Kongresu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.podkarpackie.org.pl/regulamin-kongresu/

.