Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Protest przeciw blokom przy ulicy Spacerowej na osiedlu Zalesie w Rzeszowie

Opublikowano: 2018-08-19 19:56:38, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Stowarzyszenie „Spacerówka” organizuje spotkanie.

Miejsce, gdzie mają powstać bloki. Fot. Sindus

Miejsce, gdzie mają powstać bloki. Fot. Sindus

 

Urząd Miasta wydał decyzję o warunkach zabudowy dla pięciu budynków wielorodzinnych o wysokości 16-19 metrów w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych na osiedlu Zalesie przy ul. Spacerowej. Decyzja została zaskarżona przez Stowarzyszenie Spacerówka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolejny wniosek na trzy wieżowce 8-kondygnacyjne też uzyskał decyzję o warunkach zabudowy.

Zdaniem Stowarzyszenia „Spacerówka” nieprawidłowości dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy na inwestycje przy ul. Spacerowej są następujące:

- Teren, na którym planowane są inwestycje to teren rolny i wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

- Działki nie są odpowiednio uzbrojone.

- Obszar, na którym planowana jest budowa bloków, zlokalizowany jest przy ul. Spacerowej, w całości (100 %) objętej zabudową jednorodzinną.

- Teren inwestycyjny nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd odbywa się przez drogę wewnętrzną czyli ul. Spacerową. Droga ta z kolei nie jest zaliczana do żadnej kategorii dróg publicznych, a jej szerokość nie przekracza 3 m.

- Wydana decyzja o warunkach zabudowy, wykracza przeciwko wymogom ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz nie uwzględnia zasad dobrego sąsiedztwa.

- Domy położone poniżej planowanej inwestycji już są zalewane i podtapiane podczas ulewnych deszczy (teren inwestycyjny znajduje się na szczycie wzgórza), a zgodnie z wnioskiem inwestora „deszczówka” z zabetonowanego „blokowiska” ma być odprowadzana „po gruncie”, czyli będzie zalewać domy jednorodzinne i szeregówki usytuowane poniżej;

- Obszar, na którym mają powstać bloki znajduje się w obrębie Pogórza Dynowskiego – regionu mocno zagrożonego osuwiskami, w granicach którego występuje zjawisko ruchów geodynamicznych. W szeregu opracowań Urzędu Miasta Rzeszowa dotyczących uwarunkowań środowiska przyrodniczego, podkreślany jest fakt osuwiskowego charakteru tych terenów oraz rekomendowana jest rzadka niska zabudowa jednorodzinna. Tymczasem Wydział Architektury wydaje decyzje o warunkach zabudowy dla wysokich budynków wielorodzinnych (6 – 8 kondygnacji).

- Posadowienie kilkunastometrowych budynków wielorodzinnych w bezpośrednim sąsiedztwie kilkumetrowych budynków jednorodzinnych, spowoduje utrudnienia w dostępności światła słonecznego, a także utrudni komunikację w obrębie drogi wewnętrznej czyli ul. Spacerowej. Już teraz kierowcy mają problem z poruszaniem się po tej wąskiej ulicy. Urząd Miasta w ogóle zdaje się tym nie przejmować choć Wydział Architektury potwierdza, że zgodnie z treścią informacji Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 09.04.2018 r., że droga wewnętrzna tj. ul. Spacerowa nie posiada wymaganych przepisami parametrów i na chwilę obecną nie zapewnia odpowiednich warunków komunikacyjnych, nawet istniejącej już zabudowie jednorodzinnej.

- Teren objęty wnioskiem o wydanie warunków zabudowy zgodnie z opracowaniami Urzędu Miasta jest terenem przewietrzania miasta. Boimy się, iż z uwagi na panujące tu uwarunkowania klimatyczne, ogromne gabaryty planowanych budowli niekorzystnie wpłyną na naturalne przepływy powietrza, tworząc zaporę i zatrzymując zanieczyszczenia na terenie miasta. Sąsiednie osiedle Zimowit od dawna boryka się z problemami zanieczyszczenia i smogu zwłaszcza w okresie grzewczym.

- Wielokrotnie zwracaliśmy się do prezydenta Tadeusza Ferenca z prośbą o utrzymanie planów, które miało Miasto, aby na tych terenach powstał Kompleks Naukowo-Rekreacyjny i zaniechanie planów budowy wieżowców na Zalesiu przy ul. Spacerowej – piszą członkowie Spacerówki. - Na żadne z naszych pism nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a obiecane konsultacje społeczne nie odbyły się do dnia dzisiejszego.

 

Obecnie na wzgórzu nad ul. Spacerową toczy się kilka postępowań administracyjnych dot. wydania warunków zabudowy dla wysokich budynków wielorodzinnych. Dwie inwestycje już powstają.

Spotkanie w tej sprawie odbędzie się we wtorek (21 sierpnia 2018 r.) w remizie strażackiej przy ul. Robotniczej o godz. 17.00. Zorganizował je poseł Wojciech Buczak, kandydat na prezydenta Rzeszowa.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij