Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 10 lipca 2018 r.

Opublikowano: 2018-07-09 09:46:05, przez: admin, w kategorii: Samorządy

LXII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się we wtorek (10 lipca 2018 r.) o godz. 8:30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Uchwała uchylająca Uchwałę Nr XLVI/1000/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 3.  Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

 4.  Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 5.  Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rzeszowa na lata 2018 – 2022” (druk: LXII/11/2018).

  część opisowa Programu i załącznik graficzny

 6.  Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody (druk: LXII/2/2018).

 7.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Furtaka (druk: LXII/4/2018).

 8.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Tarnowskiej (druk: LXII/15/2018).

 9.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego.

 10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie (druk: LXII/9/2018).

 11. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Zielnej, Z. Nałkowskiej, Goździkowej, Brydaka, Zimowit, Krakowskiej, Potokowej (druk: LXII/8/2018).

 12.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Mieszka I w Rzeszowie (druk: LXII/7/2018).

 13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk: LXII/10/2018).

 14.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zenitowej w Rzeszowie (druk: LXII/14/2018).

 15.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, ulicę Łączną w Rzeszowie (druk: LXII/3/2018).

 16.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Św. Marcina (druk: LXII/5/2018).

 17.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Świętego Mikołaja (druk: LXII/6/2018).

 18.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej (druk: LXII/12/2018).

 19.  Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp.
  z o.o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A (druk: LXII/13/2018).

 20.  Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie napraw i wyregulowania studzienek kanalizacyjnych.

 21.  Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu mieszkańcom.

 22.  Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (druk: LXII/1/2018).

 23.  Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 24. Oświadczenia i informacje.

 25.  Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa na temat dobrych praktyk przy ustalaniu porządku obrad.

 26. Interpelacje i zapytania.

 27. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

 

Andrzej Dec

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

   3a.  Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

  9a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej.

18a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu Państwa

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij