Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Turystyka w województwie podkarpackim w 2017 r.

Opublikowano: 2018-06-10 23:34:04, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

Fot. Pixabay/CC0Turystyka w województwie podkarpackim w 2017 r.Turystyka w województwie podkarpackim w 2017 r.Turystyka w województwie podkarpackim w 2017 r.
Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Baza noclegowa

Według stanu z 31 lipca 2017 r. w województwie podkarpackim prowadziły działalność 582 turystyczne obiekty noclegowe, w tym m.in. 227 obiektów hotelowych, 122 pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne, 72 kempingi, pola biwakowe i zespoły domków turystycznych,58 ośrodków wypoczynku wakacyjnego1, 46 schronisk2 oraz 22 zakłady uzdrowiskowe. Z ogólnej liczby obiektów ¾ było placówkami całorocznymi. W 2017 r. obiekty noclegowe dysponowały 33,0 tys. miejsc, w tym 25,4 tys. było dostępnych dla turystów przez cały rok. W odniesieniu do roku poprzedniego liczba miejsc noclegowych zwiększyła się o 7,2%. Wskaźnik gęstości bazy noclegowej, mierzony liczbą miejsc noclegowych przypadających na 1 km2 powierzchni województwa w 2017 r. wyniósł 1,8 i był wyższy niż w roku poprzednim (1,4). Średnia dla kraju wyniosła 2,5.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej miejsc noclegowych dla turystów oferowały hotele (10,2 tys.). Ponad 2 tys. miejsc noclegowych dysponowały m.in. zakłady uzdrowiskowe, ośrodki wczasowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, zespoły domków turystycznych, szkolne schroniska młodzieżowe.

 

Średnio jeden obiekt noclegowy liczył 57 miejsc i była to wielkość znacznie niższa od średniej

krajowej wynoszącej 72.

 

Wyposażenie turystycznych obiektów noclegowych

Turystyczne obiekty noclegowe są coraz lepiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2017 r. 32,5% obiektów dysponowało udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, tj. posiadała co najmniej jeden z badanych rodzajów udogodnień (pochylnię wjazdową, drzwi otwierane automatycznie, windę lub parking).

 

Najwięcej obiektów – prawie 1/4 posiadało pochylnię wjazdową, 18,0% parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, co 7 obiekt – windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, a co 10 – drzwi automatycznie otwierane. Najlepiej w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych wyposażone są hotele – 64% z nich posiada co najmniej jeden z wymienionych rodzajów udogodnień.

 

Istotnym elementem podaży w przypadku bazy noclegowej, szczególnie typu hotelowego, jest ich wyposażenie w urządzenia umożliwiające świadczenie dodatkowych usług: gastronomicznych, konferencyjnych oraz rekreacyjno-sportowych.

 

W lipcu 2017 r. w turystycznych obiektach noclegowych działało 406 placówek gastronomicznych, w tym 204 restauracje oraz 115 barów i kawiarni. Większość restauracji (89,2%) i barów (70,4%) mieściła się w obiektach hotelowych, natomiast najwięcej stołówek (88,7%) i punktów gastronomicznych (88,0%) działało w pozostałych obiektach.

 

W 2017 r. na prowadzenie konferencji przygotowanych było niemal 40% turystycznych obiektów noclegowych (w Polsce – 34%), a wśród hoteli odsetek ten wyniósł ponad 77%. Obiekty noclegowe oferowały łącznie ponad 33 tys. miejsc w 421 salach konferencyjnych. Jeden hotel posiadał przeciętnie więcej niż 2 sale konferencyjne. Wśród pozostałych obiektów noclegowych, zaplecze konferencyjne na poziomie podobnym do hoteli posiadają ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe – 81% ośrodków. Ponad połowa obiektów dysponujących zapleczem konferencyjnym, poza urządzeniami technicznymi, zapewniała także obsługę techniczną. Sieć WiFi na swoim terenie posiadało 76% turystycznych obiektów noclegowych, w tym niemal wszystkie hotele i zakłady uzdrowiskowe.

 

Spośród urządzeń sportowo-rekreacyjnych, turystyczne obiekty noclegowe najczęściej posiadają boisko do siatkówki lub koszykówki (22% obiektów), stół do bilardu (17%), stół do tenisa stołowego (20%), saunę (16%) oraz siłownię (13%). W 32 obiektach można skorzystać z zajęć prowadzonych przez instruktora. Coraz więcej obiektów noclegowych posiada basen kryty oraz pokoje zabaw dla dzieci.

 

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych W 2017 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 1226,0 tys. osób, tj. o 10,4% więcej niż przed rokiem. W przeliczeniu na 1000 ludności województwa liczba korzystających z noclegów wyniosła 576, wobec 833 dla Polski. Pod względem wielkości wymienionego wskaźnika Podkarpacie (wraz z województwem wielkopolskim) zajmuje 9. miejsce w kraju.

 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej – liczba korzystających w odniesieniu do liczby miejsc noclegowych – wyniósł 37 (w kraju – 41).

 

Średnio jeden turysta korzystał w 2017 r. z 2,8 noclegów, przy czym najdłuższe były pobyty turystów w zakładach uzdrowiskowych (13,8), na polach biwakowych (4,8), w ośrodkach kolonijnych (4,6) i ośrodkach wczasowych (4,3). Najkrócej turyści przebywali w motelach, schroniskach i w hotelach. W porównaniu z rokiem poprzednim średni czas pobytu turystów w obiekcie nie uległ zmianie. W Polsce turyści korzystali przeciętnie z 2,6 noclegów.

 

Struktura korzystających z poszczególnych rodzajów obiektów na przestrzeni kolejnych lat nie ulega większym zmianom. W 2017 r. najwięcej, bo 60% turystów korzystało z noclegów w hotelach. W innych obiektach hotelowych nocowało 7% turystów, a po ok. 5% w zakładach uzdrowiskowych, ośrodkach wczasowych i w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych.

 

W porównaniu z rokiem poprzednim najbardziej wzrosła liczba gości w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych oraz na kempingach i polach biwakowych.

 

Wśród osób zameldowanych w turystycznych obiektach noclegowych w 2017 r. turyści zagraniczni stanowili 13,3% (w kraju analogiczny odsetek wyniósł 21,3%). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba turystów zagranicznych była większa o 17,4%, a ich udział w ogólnej liczbie korzystających z turystycznych obiektów noclegowych wzrósł o 0,8 p. proc. Najliczniejszą grupę turystów zagranicznych (35,7%) stanowili goście z Ukrainy – 58,2 tys. osób i był to wzrost o 22,4% w porównaniu z 2016 r. Spośród pozostałych, najwięcej osób przybyło z Niemiec – 24,4 tys., Stanów Zjednoczonych Ameryki – 11,2 tys., Wielkiej Brytanii – 7,3 tys., Izraela – 6,3 tys., Rosji – 5,7 tys. oraz Francji – 5,4 tys. Prawie połowa turystów zagranicznych nocowała w Rzeszowie.

 

Na przestrzeni 2017 r. w turystycznych obiektach noclegowych udzielono 3384,9 tys. noclegów, tj. o 9,3% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Blisko 40% noclegów udzielono w hotelach - 1268,6 tys. W grupie pozostałych obiektów, największą liczbę udzielonych noclegów odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 25,4% ogółu noclegów, ośrodkach wczasowych – 7,7% oraz szkoleniowo-wypoczynkowych – 5,8%. Turystom zagranicznym udzielono w 2017 r. 303,7 tys. noclegów, tj. o 17,1% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Średni czas pobytu turystów krajowych i zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych jest zróżnicowany. Turyści krajowi w województwie podkarpackim korzystają przeciętnie z trzech noclegów, podczas gdy zagraniczni – tylko z niespełna dwóch. Analogiczne wskaźniki dla kraju są niższe w przypadku turystów krajowych, a wyższe w odniesieniu do turystów zagranicznych.

 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2017 r. wyniósł 34,6% i był wyższy o 1,4 p. proc. niż przed rokiem, ale niższy o 4,7 p. proc. w porównaniu ze średnią krajową. Podobnie jak w latach poprzednich w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach uzdrowiskowych (79,9%), kempingach (41,2%), ośrodkach wczasowych (37,7%) oraz hotelach (34,1%).

 

Turystyka w regionie Bieszczadów i Beskidu Niskiego

Najbardziej atrakcyjna dla turystów jest południowa i południowo-wschodnia część województwa, obejmująca region Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Powiaty tego regionu (umownie przyjęto – bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski, sanocki) zajmują 28% powierzchni województwa i skupiają 17% ludności. Rocznie odwiedza je ponad 1/3 turystów przyjeżdżających na Podkarpacie. Na terenie wymienionych powiatów znajduje się ponad połowa turystycznych obiektów noclegowych województwa, w tym m.in. ok. 90% ośrodków wczasowych i zakładów uzdrowiskowych. Turystyka w regionie Bieszczadów i Beskidu Niskiego ma charakter typowo sezonowy; znajduje się tu niemal 3/4 wszystkich obiektów sezonowych województwa.

 

Najwięcej obiektów sezonowych z terenu Bieszczadów działa w powiecie leskim (58%). Struktura bazy noclegowej tego regionu różni się od struktury bazy noclegowej województwa.

 

W województwie przeważają obiekty hotelowe, zaś w regionie Bieszczadów i Beskidu Niskiego dominują obiekty wypoczynku wakacyjnego (ośrodki wczasowe, szkoleniowo-wypoczynkowe, kolonijnie domy wycieczkowe), w których turyści spędzają średnio 4 noclegi (w województwie średnio 3).

 

Bieszczady i Beskid Niski odwiedzają głównie turyści z Polski; w 2017 r. nocowało tam 449,2 tys. turystów, w tym tylko 15,7 tys. turystów zagranicznych (3,5%), ale ich udział w ogólnej liczbie turystów wykazuje tendencję rosnącą. Analogiczny odsetek turystów zagranicznych dla województwa był 4-krotnie wyższy. Region ten charakteryzuje większa sezonowość ruchu turystycznego niż obserwowana dla województwa; o ile w województwie liczba turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w tzw. wysokim sezonie (lipiec, sierpień) jest 2-krotnie wyższa niż w miesiącach o najniższym stopniu wykorzystania, to w analizowanych powiatach jest 4-krotnie wyższa. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2017 r. w regionie był nieco wyższy niż dla województwa ogółem – 39% wobec 35% dla województwa.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij