Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

ROWES czyli wsparcie dla ekonomii społecznej na Podkarpaciu

Opublikowano: 2018-05-30 10:05:25, przez: admin, w kategorii: Biznes

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działa od kilku lat przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W tej chwili (od półtora roku) funkcjonuje w ramach dwóch projektów „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” oraz „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”. Jeden realizowany jest w zachodniej części regionu, drugi w centralnej.

 

Obydwa mają wspólny cel, jakim jest wspieranie podmiotów z sektora ekonomii społecznej. Przez ten czas udało się objąć wsparciem ponad 200 podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, kluby i centra integracji społecznej).

 

- Chodzi nie tylko o wsparcie finansowe, ale także o doradztwo, organizację wizyt studyjnych, warsztatów, sieciowanie, kojarzenie współpracy – mówi Barbara Borowiec, dyrektor ROWES.

Konkretnym przykładem jest kontynuowanie rozpoczętego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej sieciowania WTZ-ów.

 

- Przy naszym wsparciu doradczym powstało stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej MOST, pierwsza w Polsce organizacja grupująca WTZ – mówi Jakub Karp, kierownik projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”.

 

MOST działa teraz jako ogólnopolska organizacja, prezesem zarządu jest Barbara Święch-Bober. Organizacja aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Dobrym przykładem oddolnej inicjatywy jest LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) z Krzeszowa Górnego. To propozycja oferty edukacyjnej, zachęcającej dzieci do efektywnej nauki, a dorosłych do uczenia się przez całe życie.

 

Zmienić świadomość

- Nasza praca w Ośrodku często polega na tym, by zmienić świadomość naszych partnerów, po to, by oni mogli coś zmienić – mówi Barbara Borowiec

Jako przykład podaje małe kluby sportowe, często , bez rejestracji sądowej których działalność jest tylko zgłoszona do starostwa.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

– Pokazujemy im jak się rejestrować w sądzie, jak się „ekonomizować” czyli prowadzić działalność odpłatną, jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego – mówi Barbara Borowiec. - Klub sportowy przestaje wtedy czekać na środki z dotacji. Dajemy wędkę, narzędzie, które oni mogą wykorzystać.

 

Problemy, nawet nietypowe

Niektóre podmioty zwracają się do nas z nietypowymi problemami , jednym z takich problemów była kwestia opłat za prawa autorskie wnoszone do Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, czy np. nieuregulowane kwestie prawne dotyczące foodsharingu.

 

ROWES nie tylko wspiera już istniejące podmioty, ale pomaga też nowym inicjatywom. Dzięki temu powstało Stowarzyszenie „Zupełne dobro”, w którym wolontariusze gotują zupę dla bezdomnych. Była to inicjatywa bez środków, pracownicy ROWES pomogli im przygotować dokumentację do zarejestrowania się.

 

- Dalej mamy plany by ich wspierać – zapowiada Barbara Borowiec.

 

Ze wsparcia ROWES korzysta również znane w powiecie Tarnobrzeskim stowarzyszenie Esteka.

 

Dotacje i szkolenia

Z usług ROWES-u korzystają też znane i odnoszące sukcesy spółdzielnie socjalne Dębnianka, Polifonia Project, Bajkolandia. Kolejna spółdzielnia czyli Zarbes – działająca w gminach Besko i Zarszyn (inicjatywa samorządów obydwu gmin) w tej chwili świadczy drobne usługi komunalne, od porządkowania posesji po prace remontowo-budowlane i drogowe.

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Natomiast dla kadry spółdzielni socjalnej Estro ROWES zorganizuje szkolenia dotyczące mediów społecznościowych i reklamy w internecie. Estro zajmuje się usługami reklamowymi, m.in. opracowuje gadżety, stale obsługuje np. Baltic Business Forum.

 

Doradcy ROWES są również w kontakcie ze Spółdzielnią Socjalną 5 Plus ze Stalowej Woli, która działa na rynku ponad 8 lat, wspierając osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Spółdzielnia ciągle się rozwija i tworzy nowe miejsca pracy, dlatego jest zainteresowana ofertą ROWES w zakresie dofinansowania na zatrudnienie osób, które mają kłopoty ze znalezieniem pracy na otwartym rynku.