Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

WSIiZ z certyfikatem United Nations Academic Impact

Opublikowano: 2018-04-09 00:07:12, przez: admin, w kategorii: Firmy

RZESZÓW. United Nations Academic Impact (UNAI) to inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, która certyfikuje uczelnie wyższe z całego świata wspierające ochronę praw człowieka, dostęp do edukacji, zrównoważony rozwój oraz rozwiązywanie konfliktów.

WSIiZ z certyfikatem United Nations Academic Impact

 

Działający od 2010 r. program ma na celu stworzenie stymulującej debatę sieci, w skład której wchodzą studenci, naukowcy, badacze, uczelnie wyższe oraz think-tanki z całego świata. Zadaniem sieci jest wykorzystanie energii oraz innowacyjności społeczności naukowej w służbie ludzkości. Członkami UNAI są jednostki z ponad 120 państw. Wśród nich Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

- Dla WSIiZ to nie tylko kwestia prestiżu, ale przede wszystkim sygnał, że nasz wkład w budowanie tolerancji i otwartości jest dostrzegany i doceniany.  To także zobowiązanie do dalszych wysiłków w tym obszarze. Rzeszów ma bogatą, i w przeciwieństwie do wielu innych polskich miast, jasną historię wielokulturowości. Przyjmujemy ten certyfikat nie tylko jako nagrodę dla naszej Uczelni, ale także dla całego Rzeszowa – za jego otwartość, tolerancję i gościnność – podkreśla prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ, jedna z osób odpowiedzialna za proces ubiegania się o certyfikat.

 

Uczelnia od początku swego istnienia realizuje różnego rodzaju projekty, które są zgodne z wizją jednostki społecznie odpowiedzialnej, która pełni pionierską rolę w regionie oraz kraju. – Działania w obszarze społecznej odpowiedzialności od wielu lat są standardem w świecie biznesu. Od kilku lat są także coraz częściej osadzane w działalności akademickiej, gdzie wiele uczelni, w tym także nasza, szuka alternatywnych sposobów osiągnięcia zrównoważonego rozwoju – mówi Dominik Łazarz, rzecznik prasowy WSIiZ. Zgodnie z definicją CSR, uczelnia w etyczny oraz transparentny sposób przyczynia się do polepszenia stanu społeczeństwa.

 

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

Głównie działania WSIiZ w tym obszarze są podzielone na trzy grupy. Pierwsza obejmuje aktywności związane z otrzymanym certyfikatem. – Jednostki UNAI przyczyniają się do zapewnienia, iż energia oraz innowacyjność społeczności akademickiej i młodych ludzi z całego świata jest wykorzystywana w służbie ludzkości – podkreśla Dominik Łazarz

 

Drugi obszar to działania związane z umiędzynarodowieniem uczelni, edukacją w obszarze komunikacji międzykulturowej oraz promowaniem dialogu i pokoju. – WSIiZ jako jedna z najbardziej zinternacjonalizowanych uczelni wyższych w kraju od lat prowadzi działania służące wykształceniu metod i narzędzi lepszego porozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, co ma stanowić środek służący budowaniu trwałego pokoju. Obowiązkowe zajęcia dla wszystkich studentów z przedmiotów takich jak Komunikacja międzykulturowa czy Kultury i cywilizacje, niezliczone ilości warsztatów przeprowadzonych dla szkół, przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej przez naszych akademików i studentów obcokrajowców, są często podawane za przykład dobrych praktyk. Za działania w tym obszarze odpowiedzialny jest przede wszystkim Instytut Badań nad Cywilizacjami, którego działania od wielu lat wpisane są w kalendarz najważniejszych imprez w regionie - mówi prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, dyrektor IBnC.

 

Kolejny obszar to działania związane z informowaniem społeczeństwa, w tym przede wszystkim młodzieży na temat możliwości związanych ze zdobywaniem wykształcenia, umiejętności oraz efektywnego poszukiwania pracy, także na zagranicznych rynkach pracy. Do tego należy dodać różnego rodzaje formy wspierania przedsiębiorczości.

 

– Na naszej uczelni istnieją punkty informacyjne, m.in. Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk i Centrum Dokumentacji Europejskiej, prowadzone pro bono oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – mówi Dominik Łazarz.

 

- Zakres działań WSIiZ w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni nieustannie się powiększa. Współczesnej edukacji nie można zamykać jedynie w salach wykładowych. Przedsięwzięcia, do których zobowiązuje certyfikat UNAI, są znakomitą okazją do włączenia studentów w działania podnoszące jakość życia społecznego w skali mikro i makro – podsumowuje prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor WSIiZ ds. Nauki

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij