Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Faktoring w ofercie Podkarpackiego Funduszu Rozwoju

Opublikowano: 2018-03-09 19:05:04, przez: admin, w kategorii: Firmy

PODKARPACKIE. Podkarpacki Fundusz Rozwoju proponuje firmom zabezpieczenie finansowe w obrotach handlowych.

Faktoring w ofercie Podkarpackiego Funduszu Rozwoju

 

Małe firmy rzadko korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Funduszu Gwarancyjnego, instytucji która specjalizuje się w świadczeniu usług dla mikro i małych przedsiębiorstw, z produktów usprawniających bieżącą płynność finansową korzysta mniej więcej co druga firma z sektora MŚP. Najczęściej wybór pada na kredyt obrotowy (27,2 %) oraz limit na koncie firmowym (18,2%). Co dziesiąty ankietowany przedsiębiorca korzysta natomiast z pożyczek dla firm, a 3 proc. badanych używa faktoringu.

 

Faktoring

Otwarte finansowanie kredytowe nie rozwiązuje wszystkich problemów i nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców, związanych z bezpieczeństwem sprzedaży, opóźnieniami w płatnościach, czy finansowaniem całego obrotu, od momentu zakupu towarów do momentu sprzedaży. Tutaj pojawiają się inne produkty, takie jak faktoring, z roku na rok coraz bardziej doceniane i zauważane przez przedsiębiorców, nie tylko ze względu na większą swobodę ich pozyskania, ale przede wszystkim przez szereg funkcji które spełniają. Rozpatrując celowość tego typu instrumentów trzeba mieć na uwadze to, że są one przeznaczone dla specyficznej grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tj. takich, które ze względu na brak historii kredytowej mają mocno ograniczone szanse na zdobycie finansowania poprzez skorzystanie z oferty tradycyjnego rynku finansowego.

 

Faktoring jest sposobem pozyskiwania środków obrotowych dla sektora MŚP. Środki te są potrzebne firmom m.in. w związku z należnościami podatkowymi czy odległymi terminami płatności kontrahentów. Klient firmy faktoringowej może otrzymać część należności natychmiastowo. Co więcej, z góry wie, jaki będzie koszt takiej operacji. W przypadku kredytów bankowych raty zależą od stóp procentowych, na które przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu.

 

Faktoring w Polsce

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej postrzegają faktoring jako skuteczne narzędzie w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem obrotów handlowych, a co za tym idzie w zwiększeniu ich płynności finansowej. Przedsiębiorcy działający na polskim rynku powierzyli firmom faktoringowym w 2017 roku wierzytelności o łącznej wartości około 158 mld zł. To o 20% więcej niż w roku poprzednim. Z faktoringu w Polsce korzysta dziś blisko 8 tys. przedsiębiorstw. Firmom świadczącym tego typu usługi rocznie przybywa 16% klientów. W ostatnim roku sfinansował one ponad 7 mln faktur, na kwotę średnio 21 tys. zł.

 

Faktoring na Podkarpaciu

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

Z badań (Raport Pekao SA) dokonanych w roku 2016 wynika jednoznacznie, że na Podkarpaciu zatory płatnicze stanowią poważny problem. Jest on znacznie większy niż średnia krajowa, co daje wyraźny sygnał do uruchomienia przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju faktoringu i upewnia co do zasadności takich działań. Faktoring podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw na rynkach, na których działają. Są bowiem w stanie wydłużyć czas na zapłatę za usługi swoim kontrahentom. Jednocześnie dzięki łatwo i szybko uzyskanym środkom, przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania. Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców poszukujących trwałych źródeł finansowania, niezależnie od koniunktury panującej na rynku. Poziom rozwoju rynku faktoringu w Polsce, mierzony udziałem wartości obrotów firm świadczących te usługi w PKB, jest porównywalny do średniej europejskiej (ok. 10%). Świadczy to o dojrzałości tego sektora w naszym kraju.

 

Oferta Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wspomaganie finansowe działalności MŚP przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju dostosowane jest do zmieniających się oczekiwań przedsiębiorców. PFR wprowadza uproszczony faktoring, który umożliwia poprawę bieżącej płynności finansowej firm. Spowoduje to na przykład rozwijanie relacji z klientami, zwiększanie sprzedaży i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wydłużaniu terminów płatności bez ryzyka utraty płynności finansowej firmy. Skróci cykl należności i płatności od odbiorców, zmniejszy należności w bilansie firmy, co w następstwie poprawi finansowy wizerunek przedsiębiorstwa.

 

W Podkarpackim Funduszu Rozwoju zastosowane są limity rozliczeniowe faktur indywidualnie dla każdego klienta, przy założeniu jego zapotrzebowania wynikającego z bieżących płatności z kontrahentami. Przedsiębiorca poniesie koszt jednostkowy w postaci prowizji, a w zamian otrzyma od razu ustalony procent wartości faktury z odroczonym terminem płatności. Po tym terminie i rozliczeniu się z kontrahentem będzie on zobowiązany zwrócić całość pożyczonej kwoty.

 

Faktoring jako usługa jest dostępna już od dawna w bankach i wielu instytucjach finansowych, jednak przedsiębiorcy często wspominają, iż formalności oraz cena z reguły ich zniechęcają. W związku z tym propozycja Podkarpackiego Funduszu Rozwoju dotyczy uproszczenia procedur do minimum, przy zachowaniu bezpieczeństwa transakcji i ustaleniu akceptowalnej dla obu stron ceny.

 

Podstawowe informacje o ofercie faktoringu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju:

- pakiet rozliczeń faktur : 100 tys. złotych

- okres trwania pakietu: do 1 roku

- rozliczenie faktur do 80% wartości całkowitej faktury

- prowizja 2%- 5% w zależności od terminu zapłaty na fakturze

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij