Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Podmioty gospodarcze w województwie podkarpackim w 2017 r.

Opublikowano: 2018-02-18 21:42:18, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. W końcu 2017 r. do rejestru REGON wpisanych było 171,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej z terenu województwa podkarpackiego. Jest to o 3,3 tys., czyli o 2,0% więcej niż przed rokiem, w tym spółek handlowych było o 9,8% więcej niż rok wcześniej, a spółek z udziałem kapitału zagranicznego o 8,0% więcej.

Źródło GUS

Źródło GUS

 

Liczba i dynamika podmiotów gospodarki narodowej

W końcu 2017 r. do rejestru REGON wpisanych było 171,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tzn. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z siedzibą na terenie województwa podkarpackiego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zamieszkałych na tym terenie1. W porównaniu z 2016 r. jest to o 3,3 tys., czyli o 2,0% więcej. Natomiast w porównaniu z 2000 r. odnotowano wzrost o 33,2%. Podmioty z województwa podkarpackiego stanowiły 4,0% ogółu podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.

 

Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własności i form prawnych Zdecydowana większość podmiotów2 (164,2 tys., tj. 96,0%) należała do sektora prywatnego, natomiast podmioty sektora publicznego (5,4 tys.) stanowiły 3,1%. Wśród podmiotów sektora prywatnego zdecydowaną większość – 76,5% (125,5 tys.) – stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W porównaniu z rokiem poprzednim było ich o 1,9% więcej. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą było 41,0 tys. kobiet, co stanowiło 32,7% ogółu. W porównaniu z 2016 r. nastąpił wzrost liczby podmiotów prowadzonych przez kobiety o 631, tj. o 1,6%.

 

Natomiast w przypadku mężczyzn odnotowano wzrost o 2,1% w odniesieniu do roku poprzedniego. W porównaniu z 2005 r. podmiotów prowadzonych przez kobiety było o 16,8% więcej, a prowadzonych przez mężczyzn o 15,3% więcej. Do rejestru REGON wpisanych było również: 14,7 tys. spółek handlowych (w porównaniu z 2016 r. wzrost o 9,8%), w tym: 2,2 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego (wzrost o 8,0%), 12,1 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wzrost o 10,8%), 1,5 tys. spółek jawnych (spadek o 1,2%), 732 spółki komandytowe (wzrost o 27,1%), 273 spółki akcyjne (wzrost o 1,5%), 116 spółek partnerskich (wzrost o 4,5%), a także 10,7 tys. spółek cywilnych (spadek o 0,4%), 7,3 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych (wzrost o 2,8%), 2,8 tys. wspólnot mieszkaniowych (wzrost o 2,7%), 784 spółdzielnie (spadek o 2,1%), 575 fundacji (wzrost o 9,3%) oraz 163 stowarzyszenia zwykłe (wzrost o 34,7%). W 2017 r. wśród spółek handlowych 83,8% stanowiły spółki kapitałowe, a 16,2% spółki osobowe. W porównaniu z rokiem 2000 spółek handlowych było ponad 4 razy więcej, przy czym liczba spółek kapitałowych była większa prawie 3,5-krotnie, a osobowych – ponad 74-krotnie. Liczba spółek handlowych z kapitałem zagranicznym wzrosła z 560 w 2000 r. do 2205 w 2017 r., czyli 4-krotnie.

 

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

Struktura według rodzajów działalności i przewidywanej liczby pracujących

Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej prowadziło działalność w zakresie sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 42,3 tys. (24,7% ogółu), następnie budownictwo – 22,4 tys. (13,1%), przetwórstwo przemysłowe – 16,6 tys. (9,7%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 14,8 tys. (8,7%). Podobna struktura występowała w przypadku osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą też głównie handlową – 26,6%, budowlaną – 15,9%, w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 10,3% oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 9,9%.

 

Wśród zarejestrowanych podmiotów zdecydowanie przeważały takie, które deklarowały przewidywane zatrudnienie do 9 osób, stanowiły one 95,7% ogółu zarejestrowanych jednostek. Udział podmiotów małych (o przewidywanej liczbie pracujących od 10 do 49 osób) wynosił 3,5%, podmiotów średnich (od 50 do 249 pracujących) – 0,7%, a dużych (250 pracujących i więcej) – 0,1%.

 

Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane

W 2017 r. zarejestrowano 15,5 tys. nowych podmiotów gospodarki narodowej, w tym 13,1 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1,6 tys. spółek handlowych. Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano w sekcjach: budownictwo – 3,2 tys. (20,9% ogółu nowo zarejestrowanych) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych – 2,7 tys. (17,5%), a także przetwórstwo przemysłowe – 1,5 tys. (9,5%). W porównaniu z rokiem 2016 zarejestrowano o 1,2 tys. (o 8,4%) więcej nowych podmiotów. W omawianym roku z rejestru REGON wyrejestrowano 12,0 tys. podmiotów, w tym 10,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 361 spółek handlowych. Najwięcej podmiotów wykreślono w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 3,1 tys. (25,9% ogółu wyrejestrowanych), budownictwo – 2,1 tys. (17,9%), przetwórstwo przemysłowe – 1,1 tys. (8,8%). W porównaniu z rokiem 2016 wyrejestrowano o 614 (o 5,4%) więcej podmiotów.

Podmioty gospodarki narodowej w przeliczeniu na liczbę ludności oraz powierzchnię W 2017 r. w województwie podkarpackim na 1000 ludności przypadało 80 podmiotów gospodarki narodowej (przed rokiem 79), podczas gdy w kraju 112 (przed rokiem 110). Najwięcej podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności zarejestrowanych było w miastach na prawach powiatu: w Rzeszowie (146), Krośnie (122), Przemyślu (105) i Tarnobrzegu (103) oraz w powiecie leskim (113), a najmniej w powiatach: przemyskim (58), brzozowskim i lubaczowskim (po 59) oraz przeworskim (60).

 

Główny Urząd Statystyczny

 

Więcej o: gus

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij