Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

„Asystent Seniora” - nowy projekt w Tarnobrzegu

Opublikowano: 2018-02-13 19:15:16, przez: admin, w kategorii: Region

TARNOBRZEG. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych.

„Asystent Seniora” - nowy projekt w Tarnobrzegu

 

„Asystent Seniora” ma trwać do końca 2020 r. Objętych nim ma być 26 osób w wieku 60 + (21 kobiet i 5 mężczyzn).

Projekt rozpocznie się 1 maja. Jego wartość to 538 247,32 zł. Dofinansowanie z funduszy UE wynosi 511 319,32 zł, a wkład własny gminy 26 928,00 zł, co stanowi wymagane 5 proc. wartości całości projektu.

Na wkład własny składają się opłaty pobierane od uczestników projektu. Przewidziana odpłatność za usługi opiekuńcze i asystenckie pobierana będzie od osób, których dochód przekracza 100 proc. kryterium dochodowego (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r.). Wkład własny, to zasiłki celowe 22 000,00 zł + 4 928,00 zł z wpłat od uczestników projektu.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie w postaci:

Sąsiedzkich usług opiekuńczych - dla 10 niesamodzielnych osób. Usługi będą obejmować pomoc w podstawowych codziennych czynnościach życiowych i domowych, np.: pomoc w zakupach podstawowych artykułów, pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków itp. 10 osób realizujących sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostanie zatrudnionych na umowy zlecenie

Usługi opiekuńcze -  dla 6 niesamodzielnych osób. Tu zostanie zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie. Wsparcie przewidziane jest dla osób, które wymagają codziennego wsparcia w czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych, pomoc w spożywaniu posiłków, utrzymaniu porządku, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Teleopieka - dla 5 niesamodzielnych osób. Wsparcie skierowane dla osób z zaburzeniami pamięci, choroby otępienne, demencja alzheimer, Parkinson, osoby po udarach, incydentach kardiolog., neurolog., mające problem z poruszaniem się. Zostaną one wyposażone w specjalne opaski. Będą z nich mogli korzystać w momencie zagrażającym ich życiu. Opaska automatycznie sama wyśle powiadomienie alarmowe na platformę, aplikację mobilną oraz drogą SMS do wskazanych wcześniej opiekunów. Będą posiadały funkcję GPS.

 

Usługi asystenckie - dla 5 niesamodzielnych osób z powodu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny). Zatrudnienie AON (asystenta os. niepełnosprawnej) 1 os. na umowę zlecenie.

Dla 26 Uczestników planuje się zakup detektorów czadu.

Szacowany koszt opaski w ramach rozeznania cenowego to: 1333,73 zł
Szacowany transfer danych dla 5 UP na cały projekt w ramach rozeznania to 3323,85zł
Szacowany koszt detektora czadu/dymu 1 sztuka to 211,52 zł

Projekt pod nazwą "Asystent Seniora" - w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij