Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Rekomendacje Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo - nowy nabór

Opublikowano: 2018-01-03 07:54:20, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo oraz do odnowienia otrzymanej rekomendacji MPR.

Fot. greenvelo.pl

Fot. greenvelo.pl

 

Rekomendacje Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo mogą otrzymać:

a) obiekty noclegowe (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);

b) atrakcje turystyczne, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;

c) obiekty gastronomiczne (np. restauracje, bary);

d) informacje turystyczne;

e) pozostałe obiekty usługowe (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

położone w województwach (lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin w załącznik nr 1a )

Zgłaszający musi wypełnić i przesłać formularz wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii „obiekty noclegowe” przez „inny obiekt noclegowy”, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także na stronie www.podkarpackie.pl.

Nabór trwa do 31 stycznia 2018 r. (wersja elektroniczna formularza), wersja papierowa musi być dostarczona do Organizatora Systemu Rekomendacji najpóźniej do 7 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu).

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom a także przedłużenia otrzymanej rekomendacji MPR będzie:

- prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";

- lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikiem 1a Regulamin współpracy);

- terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego (decyduje data wysłania zgłoszenia);

- kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII Regulaminem współpracy załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej weryfikacja następować będzie zgodnie z "Regulaminem współpracy".

 

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać w terminie i na adres Organizatora Systemu Rekomendacji odpowiedniego w danym województwie. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

 

Organizatorem Systemu Rekomendacji w Województwie Podkarpackim jest Urząd Marszałkowki Województwa Podkarpackiego:

Osoba odpowiedzialna za nabór: Kinga Aleksandrowicz Kostępska- tel. kontaktowy 17 747 66 16

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: greenvelo@podkarpackie.pl

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 

 

 

Załączniki:

Pobierz plik zal-1-regulamin-mpr-2018-612.pdf 596 kB

Pobierz plik zal-1a-wykaz-gmin.pdf 294 kB

Pobierz plik zal-2a-wzro-plakietki-mpr.pdf 68 kB

Pobierz plik zal-2-formularz-zgloszeniowy-mpr-2018-612.doc 232 kB

Pobierz plik zal-3-instrukcja-do-formularza-zgloszenia-mpr-2018-612.doc 95 kB

Pobierz plik zal-3a-wzor-znaku-mpr.pdf 49 kB 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij