Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Sesja podkarpackiego Sejmiku - 27 listopada 2017

Opublikowano: 2017-11-27 11:42:42, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. XLVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku, (poniedziałek) o godzinie 1300 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Będzie kontrola powiązań rodzinnych w Urzędzie Marszałkowskim

 

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów XLIII i XLIV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Solina z budżetu Województwa Podkarpackiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.

7. Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2017 i 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach Programu Erasmus +.

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 86A w Tarnobrzegu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Stomatologicznej w Krośnie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie lokalu o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z Perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Hoczwi.

21. Informacja na temat stanu procedury zamknięcia RPO WP na lata 2007 – 2013 – stan na dzień 30 września 2017 r.

22. Informacja o stopniu realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020.

23. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

24. Informacja o wynikach finansowych (w porównaniu wrzesień 2017 do września 2016) podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa podkarpackiego jest organem tworzącym.

25. Informacja o programie naprawczym Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – wnioski z audytu.

26. Informacja o programie naprawczym Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – wnioski z audytu.

27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie w okresie od 17 października 2017 r. do 9 listopada 2017 r.

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLIII sesji w dniu 30 października 2017 r.

29. Interpelacje i zapytania radnych. 30. Wnioski i oświadczenia radnych.

31. Zamknięcie sesji.

 

Więcej o: sejmik, sesja

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij